32 olyckor längs de stora vägarna i Västmanland under sportlovsveckorna

Västmanlands län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 32 olyckor längs de stora vägarna i Västmanlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Västmanlandsskolornas sportlovsperiod, vecka 9, var dock inte den mest olycksdrabbade. Flest olyckor inträffade i stället under vecka 8 (Malmöområdets sportlov).

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 32 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. De mest olycksdrabbade vägavsnitten, med fyra olyckor vardera, var E18 genom Hallstahammars kommun och väg 56 genom Västerås kommun.

Omkring en sjättedel av olyckorna, fem stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Västmanlands län

Flest olyckor på en dag, nio stycken, inträffade under den 21 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 8 med totalt 18 olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)1112 feb.–20 feb.
8 (Skåne län, m.fl.)1819 feb.–27 feb.
9 (Västmanland, Stockholmsområdet, m.fl.)426 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige)35 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades tolv som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Björnövägen (väg 539)Västeråsmå 14 feb., 15.54Väg 539 från Trafikplats Korsängsmotet till Kungsängen i riktning mot Hässlö
E18 Västeråssö 13 feb., 21.43E18 vid Trafikplats Emausmotet (134) i riktning mot Örebro
E18 Köpingmå 21 feb., 6.18E18 från Trafikplats Morgendal (124) till Trafikplats Strö (123) i riktning mot Örebro
Hällamotet (väg 693)Västeråsmå 21 feb., 14.39Väg 693 från Cirkulationsplats Hällamotet till Källtorp båda riktningarna
Fycklingevägen (väg 692)Västeråsto 24 feb., 16.54Väg 692 från Tortuna Kyrka till Kärsta båda riktningarna
E18 Hallstahammarmå 21 feb., 16.58E18 från Trafikplats Sörstafors (125) till Trafikplats Morgendal (124) i riktning mot Örebro
Väg 659 Skinnskattebergto 24 feb., 9.43Väg 659 från Gisslarbo till Färna båda riktningarna
E18 Köpingmå 21 feb., 15.04E18 från Trafikplats Strö (123) till Trafikplats Morgendal (124) i riktning mot Enköping
E20 Arbogalö 19 feb., 15.02E20 från Cirkulationsplats St Ekbacken till Johannisberg båda riktningarna
Väg 68 Norbergon 23 feb., 17.07Väg 68 från Munkgruvan till Fraggvägen i Norberg båda riktningarna
Väg 56 Västeråsmå 21 feb., 5.17Väg 56 från Gruffet till Löpdal båda riktningarna
Väg 56Västeråson 9 mars, 6.49Väg 56 från Hökåsen till Nordanbymotet i riktning mot Eskilstuna

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.