38 olyckor längs de stora vägarna i Värmland under sportlovsveckorna

Värmlands län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 38 olyckor längs de stora vägarna i Värmlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Värmlandsskolornas sportlovsperiod, vecka 9, var dock inte den mest olycksdrabbade. Flest olyckor inträffade i stället under vecka 8 (Malmöområdets sportlov) och 7 (Göteborgsområdets sportlov).

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 38 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. Flest olyckor, fem stycken, inträffade längs E18 genom Karlstads kommun.

Tre av olyckorna involverade tunga fordon.

Karta över Värmlands län

Flest olyckor på en dag, sex stycken, inträffade under den 16 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var vecka 8 med totalt 15 olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)1412 feb.–20 feb.
8 (Skåne län, m.fl.)1519 feb.–27 feb.
9 (Värmland, Stockholmsområdet, m.fl.)726 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige)35 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades fyra som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E18 Kristinehamnmå 21 feb., 5.38E18 från Väsemotet till Sanda i riktning mot Karlskoga
Väg 627 Årjängmå 14 feb., 8.19Väg 627 från Bergerud till V Bön båda riktningarna
Väg 61 Kilfr 25 feb., 4.48Väg 61 från Säldebråten till Lerbodatorp båda riktningarna
Karlstadsgatan (väg 720)Karlstadto 3 mars, 15.19Väg 720 från Brukmon till N Skived båda riktningarna

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.