33 olyckor längs de stora vägarna i Uppsala län under sportlovsveckorna

Uppsala län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 33 olyckor längs de stora vägarna i Uppsala län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

De flesta olyckorna inträffade under vecka 8, när skolorna i majoriteten av Uppsalakommunerna (tillsammans med bland annat Malmöområdet) hade sportlovsledigt.

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 33 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. Flest olyckor, sju stycken, inträffade längs E4 genom Uppsala kommun.

Omkring en sjättedel av olyckorna, fem stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Uppsala län

Flest olyckor på en dag, nio stycken, inträffade under den 21 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 8 med totalt tolv olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)912 feb.–20 feb.
8 (Uppsala, Skåne län, m.fl.)1219 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)526 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige)95 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades två som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar: På väg 717 genom Tierps kommun måndag den 7 mars och väg 70 genom Enköpings kommun lördag den 5 mars.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 717 Tierpmå 7 mars, 11.16Väg 717 från Upplanda till Tegelsmora Kyrka båda riktningarna
Väg 70Enköpinglö 5 mars, 16.00Väg 70 från Heby gård till Gästre i riktning mot Enköping

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.