18 olyckor längs de stora vägarna i Blekinge under sportlovsveckorna

Blekinge län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 18 olyckor längs de stora vägarna i Blekinge län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Blekingeskolornas sportlovsperiod, vecka 8, var dock inte den mest olycksdrabbade. Flest olyckor inträffade i stället under vecka 10.

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 18 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. Flest olyckor, tre stycken, inträffade längs E22 genom Karlskrona kommun.

Karta över Blekinge län
SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)512 feb.–20 feb.
8 (Blekinge, Skåne län, m.fl.)419 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)426 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige)85 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades fem som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E22 Karlshamnon 23 feb., 15.33E22 från Trafikplats Mörrum V (49) till Trafikplats Mörrum Ö (50) i riktning mot Kalmar
Rydedalsvägen (väg 522)Sölvesborglö 5 mars, 7.33Väg 522 från Skvaltan till Ryedal båda riktningarna
E22 Sölvesborglö 26 feb., 19.16E22 från Trafikplats Listerlandet (47) till Trafikplats Pukavik (48) i riktning mot Kalmar
Väg 27Ronnebyon 2 mars, 5.43Väg 27 från Backaryd Kyrka till Kartaby i riktning mot Karlskrona
E22 Ronnebylö 12 mars, 14.33E22 från Hasslörondellen till Cirkulationsplats Listerby i riktning mot Kristianstad

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.