41 olyckor längs de stora vägarna i Halland under sportlovsveckorna

Hallands län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 41 olyckor längs de stora vägarna i Hallands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

De flesta olyckorna inträffade under vecka 8, när skolorna i majoriteten av Hallandskommunerna (tillsammans med bland annat Malmöområdet) hade sportlovsledigt.

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 41 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. De mest olycksdrabbade vägavsnitten, med fem olyckor vardera, var E6 genom Halmstads kommun, E6 genom Kungsbacka kommun och väg 158 genom Kungsbacka kommun.

Tre av olyckorna involverade tunga fordon.

Karta över Hallands län

Flest olyckor på en dag, fyra stycken, inträffade under den 20 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 8 med totalt 17 olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)1012 feb.–20 feb.
8 (Halland, Skåne län, m.fl.)1719 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)1326 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige)85 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades fyra som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E6Falkenbergmå 21 feb., 5.34E6 från Trafikplats Falkenberg S (50) till Trafikplats Heberg (49) i riktning mot Malmö
Väg 768 Varbergmå 28 feb., 15.34Väg 768 från Kesebo till Björkäng båda riktningarna
Väg 26 Hyltesö 20 feb., 17.20Väg 26 från Boarp till Länsgr. Jönköpings/Hallands län vid Solhäll båda riktningarna
Väg 153 Falkenberglö 26 feb., 10.39Väg 153 från Kalven till Flähult båda riktningarna

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.