110 olyckor längs de stora vägarna i Skåne under sportlovsveckorna

Skåne län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 110 olyckor längs de stora vägarna i Skåne län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Skåneskolornas sportlovsperiod, vecka 8, var dock inte den mest olycksdrabbade. Flest olyckor inträffade i stället under vecka 9 (Stockholmsområdets sportlov).

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 110 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. Flest olyckor, åtta stycken, inträffade längs väg 21 genom Hässleholms kommun.

Omkring en sjättedel av olyckorna, 20 stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Skåne län

Flest olyckor på en dag, sju stycken, inträffade under den 18 februari och den 4 mars, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 9 med totalt 37 olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)3312 feb.–20 feb.
8 (Skåne län, m.fl.)3119 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)3726 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige)195 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades 23 som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Karlsfältsvägen (väg 19)Ystadti 15 feb., 18.28Väg 19 från Väg 19/Karlfältsv N till Högestad i riktning mot Östanå
Sjöbovägen (väg 13)Sjöbomå 14 feb., 13.04Väg 13 från Alaröd till Snogeholmssjön båda riktningarna
Väg 21 Hässleholmfr 18 feb., 5.46Väg 21 från Vanneberga till Vanneberga ängar i riktning mot Kristianstad Tpl Härlöv
Inre Ringvägen (E6)Malmömå 14 feb., 5.45E6.01 från Trafikplats Rosengård till Trafikplats Hindby i riktning mot Malmö Tpl Petersborg
Väg 21 Hässleholmon 16 feb., 15.24Väg 21 från Trafikplats Ignaberga till Ljungdala i riktning mot Kristianstad Tpl Härlöv
Väg 1210 Svalövon 16 feb., 7.05Väg 1210 från Brinkagården till Vipeslottet båda riktningarna
Åstorpsvägen (väg 112)Ängelholmto 17 feb., 10.41Väg 112 från Trafikplats N Varalöv (33) till Möllebo båda riktningarna
Norra Sturupsvägen (väg 816)Svedalafr 18 feb., 18.20Väg 816 från Holmeja till Eksholm båda riktningarna
Väg 21 Hässleholmfr 18 feb., 12.22Väg 21 från Trafikplats Vankiva till Trafikplats Stoby båda riktningarna
Bjärnumsvägen (väg 117)Hässleholmfr 18 feb., 18.30Väg 117 från Vankiva till Mala S båda riktningarna
Malmövägen (E65)Ystadmå 21 feb., 6.52E65 från Bjäresjö SV till Bjäresjöholm i riktning mot Ystad
E6 Trelleborgti 22 feb., 13.30E6 från Västra Jär till Fågelvik båda riktningarna
Väg 21 Hässleholmmå 21 feb., 17.19Väg 21 från Trafikplats Stoby till Trafikplats Vankiva i riktning mot Helsingborg Tpl Åstorp
E6 Helsingborgti 22 feb., 8.11E6 från Trafikplats Landskrona N (26) till Trafikplats Rydebäck (27) i riktning mot Halmstad
Barsebäcksvägen (väg 1143)Kävlingeto 24 feb., 11.41Väg 1143 från Andersro till Bro båda riktningarna
Väg 21 Hässleholmon 2 mars, 11.59Väg 21 från Vanneberga till Vanneberga ängar båda riktningarna
Väg 1865 Klippanon 9 mars, 14.42Väg 1865 från Färingtofta Ö till Ågerupsmölla båda riktningarna
Yttre Ringvägen (E6)Malmöfr 25 feb., 13.31E6 från Trafikplats Sunnanå (16) till Trafikplats Sallerup (15) i riktning mot Trelleborg
E6Ängelholmmå 7 mars, 10.51E6 från Trafikplats Höja (34) till Trafikplats N Varalöv (33) i riktning mot Malmö
Väg 1902 Hässleholmfr 11 mars, 15.05Väg 1902 från Äspet till Cirkulationsplats Nilstorp båda riktningarna
Eggelstadsvägen (väg 1032)Sjöbolö 26 feb., 14.30Väg 1032 från Eggelstad till Lövestad S båda riktningarna
E6Ängelholmsö 27 feb., 10.45E6 från Trafikplats Strövelstorp (32) till Trafikplats Fleninge (31) i riktning mot Malmö
Väg 21 Hässleholmfr 11 mars, 17.04Väg 21 från Smedstorp till Trafikplats Finja i riktning mot Kristianstad Tpl Härlöv

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.