20 olyckor längs de stora vägarna i Jämtland under sportlovsveckorna

Jämtlands län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 20 olyckor längs de stora vägarna i Jämtlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Jämtlandsskolornas sportlovsperiod, vecka 10, var dock inte den mest olycksdrabbade. Flest olyckor inträffade i stället under vecka 7 (Göteborgsområdets sportlov).

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 20 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. De mest olycksdrabbade vägavsnitten, med tre olyckor vardera, var E14 genom Åre kommun och E14 genom Östersunds kommun.

Karta över Jämtlands län
SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)812 feb.–20 feb.
8 (Skåne län, m.fl.)619 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)526 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige, inkl. Jämtland)65 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades sju som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Sankt Olavs väg (väg 638)Åremå 14 feb., 6.35Väg 638 från Tegefjällsvägen till Vikböle båda riktningarna
E14 Östersundti 15 feb., 15.32E14 från Trafikplats Rannåsen till Trafikplats Odenskog i riktning mot Sundsvall
E14 Åreon 16 feb., 14.17E14 från Undersåkers Kyrka till Hålland båda riktningarna
Väg 87 Östersundmå 21 feb., 17.11Väg 87 från Bringåsen till Ösjön båda riktningarna
Väg 322 Åreto 24 feb., 18.33Väg 322 från Tännforsen till Skalstugan båda riktningarna
Väg 84 Härjedalenlö 5 mars, 9.16Väg 84 från Funån S till Tännäs båda riktningarna
Väg 504 Härjedalensö 27 feb., 16.45Väg 504 från Gåsnäs till Ulvkälla båda riktningarna

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.