37 olyckor längs de stora vägarna i Västerbotten under sportlovsveckorna

Västerbottens län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 37 olyckor längs de stora vägarna i Västerbottens län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Västerbottensskolornas sportlovsperiod, huvudsakligen vecka 10 (men även vecka 9), var dock inte den mest olycksdrabbade. Flest olyckor inträffade i stället under vecka 7 (Göteborgsområdets sportlov).

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 37 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet.

Fyra av olyckorna involverade tunga fordon.

Karta över Västerbottens län

Flest olyckor på en dag, fyra stycken, inträffade under den 15 februari och den 16 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 7 med totalt 18 olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)1812 feb.–20 feb.
8 (Skåne län, m.fl.)819 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)1026 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige, inkl. Västerbotten)45 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades tio som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E4 Nordmalingon 16 feb., 10.00E4 från Ava S till Trafikplats Lögdeå S i riktning mot Luleå
E12 Lyckselemå 14 feb., 15.07E12 från Kattisavan S till Trafikplats Lycksele N i riktning mot Holmsund
E12 Storumanto 17 feb., 6.10E12 från Åskilje till Grundfors båda riktningarna
E4 Skellefteåto 17 feb., 9.57E4 från Trafikplats Tåme till Trafikplats Åbyn i riktning mot Luleå
Kolbäcksvägen (E4)Umeåti 15 feb., 12.55E4 vid Universitetsrondellen i riktning mot Sundsvall
E4 Nordmalingti 15 feb., 10.08E4 från Ava S till Trafikplats Lögdeå S i riktning mot Luleå
Vännäsvägen (E12)Umeåon 16 feb., 8.20E12 från Brattby till Trafikplats Gubböle i riktning mot Holmsund
Kolbäcksvägen (E4)Umeålö 19 feb., 19.03E4 vid Nydalarondellen i riktning mot Luleå
E4 Robertsforson 2 mars, 17.27E4 från Djäkneboda till Dalkarlså S båda riktningarna
E12 Vindelnfr 4 mars, 11.52E12 från Granö till Vilan båda riktningarna

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.