39 olyckor längs de stora vägarna i Örebro län under sportlovsveckorna

Örebro län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 39 olyckor längs de stora vägarna i Örebro län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

De flesta olyckorna inträffade under vecka 8, när skolorna i Örebro län (tillsammans med bland annat Malmöområdet) hade sportlovsledigt.

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 39 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. Flest olyckor, tio stycken, inträffade längs E18 genom Örebro kommun.

Omkring en fjärdedel av olyckorna, tio stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Örebro län

Flest olyckor på en dag, tretton stycken, inträffade under den 21 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 8 med totalt 20 olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)912 feb.–20 feb.
8 (Örebro, Skåne län, m.fl.)2019 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)626 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige)55 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades sju som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
Väg 51 Motalamå 14 feb., 7.20Väg 51 från Örmon N till Hjortkvarn båda riktningarna
E18 Lekeberglö 19 feb., 6.58E18 från Trafikplats Via (107) till Trafikplats Lekhyttan (106) i riktning mot Kristinehamn
E18 Örebromå 21 feb., 17.24E18 från Trafikplats Skölv (117) till Trafikplats Munkartorp (116) i riktning mot Kristinehamn
Väg 52 Kumlamå 21 feb., 13.50Väg 52 från Fågelhaget till Cirkulationsplats Kvarntorp båda riktningarna
Väg 50 Noraon 23 feb., 5.03Väg 50 från Hult till Lindareängen i riktning mot Örebro
Väg 50 Askersundfr 25 feb., 4.45Väg 50 från Stordalen till Gärdshyttan båda riktningarna
Örebrovägen (E18)Karlskogato 10 mars, 12.15E18 från Trafikplats Immetorp till Trafikplats Lekhyttan (106) i riktning mot Västerås

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.