29 olyckor längs de stora vägarna i Kalmar län under sportlovsveckorna

Kalmar län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 29 olyckor längs de stora vägarna i Kalmar län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Kalmarskolornas huvudsakliga sportlovsvecka, vecka 8 hörde de till mest olycksdrabbade, tillsammans med vecka 9 (Stockholmsområdets sportlov).

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 29 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. Flest olyckor, fyra stycken, inträffade längs E22 genom Västerviks kommun.

Karta över Kalmar län

Flest olyckor på en dag, fyra stycken, inträffade under den 3 mars, och sportlovsveckan med flest olyckor var vecka 9 med totalt elva olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)712 feb.–20 feb.
8 (Kalmar, Skåne län, m.fl.)1019 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)1126 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige)35 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades sex som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E22 Oskarshamnlö 12 feb., 4.00E22 från Trafikplats Oskarshamn S till Knipefloe i riktning mot Karlskrona
E22 Västervikfr 18 feb., 10.01E22 från Mommehål till Almvik i riktning mot Norrköping
Nybrovägen (väg 585)Kalmarto 24 feb., 14.57Väg 585 från Tingby till Trafikplats Smedby båda riktningarna
Väg 40 Västervikto 3 mars, 16.55Väg 40 från Trafikplats Ankarsrum till Tjursbo båda riktningarna
Ruggstorpsvägen (väg 603)Nybroto 3 mars, 18.09Väg 603 från Bäckebo till Rugstorp V båda riktningarna
E22Mönsteråsto 3 mars, 13.26E22 från Oknebäck S till Trafikplats Ålem N i riktning mot Karlskrona

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.