37 olyckor längs de stora vägarna i Södermanland under sportlovsveckorna

Södermanlands län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 37 olyckor längs de stora vägarna i Södermanlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

De flesta olyckorna inträffade under vecka 8, när skolorna i Södermanland (tillsammans med bland annat Malmöområdet) hade sportlovsledigt.

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 37 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. Flest olyckor, fem stycken, inträffade längs E20 genom Strängnäs kommun.

Omkring en femtedel av olyckorna, sju stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Södermanlands län

Flest olyckor på en dag, sju stycken, inträffade under den 21 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 8 med totalt 15 olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)812 feb.–20 feb.
8 (Södermanland, Skåne län, m.fl.)1519 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)826 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige)65 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades fem som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E4 Nyköpingmå 21 feb., 20.39E4 från Trafikplats Nyköpingsbro till Trafikplats Jönåker (129) i riktning mot Norrköping
Väg 55 Flenmå 21 feb., 18.43Väg 55 från Sveaborg till Cirkulationsplats Malmköping Norr i riktning mot Uppsala
E20 Strängnäsfr 25 feb., 5.19E20 från Trafikplats Läggesta (139) till Länsgr. Stockholms/Södermanlands län vid Nygård i riktning mot Stockholm
Väg 214 Katrineholmfr 25 feb., 8.24Väg 214 från Forsbrotorp till Äsköping V båda riktningarna
E20 Strängnäsfr 11 mars, 19.33E20 från Trafikplats Lunda (136) till Trafikplats Biskopskvarn (137) i riktning mot Stockholm

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.