31 olyckor längs de stora vägarna i Västernorrland under sportlovsveckorna

Västernorrlands län Trafikolyckor

Under sportlovsveckorna inträffade 31 olyckor längs de stora vägarna i Västernorrlands län. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.

Västernorrlandsskolornas sportlovsperiod, vecka 10, var dock inte den mest olycksdrabbade. Flest olyckor inträffade i stället under vecka 7 (Göteborgsområdets sportlov).

Landets kommuner har som regel förlagt sportlovet till någon av veckorna 7, 8, 9 eller 10, med storstadsområdena utspridda på varsin vecka. Under hela den perioden inträffade alltså 31 olyckor längs (och ibland i anslutning till) de stora, statliga vägarna i länet. Flest olyckor, sex stycken, inträffade längs E4 genom Örnsköldsviks kommun.

Omkring en sjättedel av olyckorna, fem stycken, involverade tunga fordon.

Karta över Västernorrlands län

Flest olyckor på en dag, fem stycken, inträffade under den 16 februari och den 21 februari, och sportlovsveckan med flest olyckor var alltså vecka 7 med totalt tolv olyckor.

SportlovsveckaAntal olyckorDatum
7 (Göteborgsområdet, m.fl.)1212 feb.–20 feb.
8 (Skåne län, m.fl.)919 feb.–27 feb.
9 (Stockholmsområdet, m.fl.)826 feb.–6 mars
10 (Norra Sverige, inkl. Västernorrland)35 mars–13 mars
Varje vecka i tabellen inkluderar två helger, och veckorna överlappar alltså varandra. Därför kan antalet olyckor i tabellen inte summeras.

Av olyckorna klassades åtta som olyckor med ”mycket stor påverkan” på trafiken, som regel med avstängningar i en eller båda riktningar.

Olyckor med mycket stor påverkan på trafiken, där ett eller flera körfält fått stängas av.
VägKommunTidpunktPlats
E4 Sundsvallon 16 feb., 11.03E4 från Trafikplats Stockvik (224) till Trafikplats Nolby (223) i riktning mot Gävle
E4Kramforsti 15 feb., 17.32E4 från Ullånger till Ullånger S i riktning mot Gävle
E4Härnösandti 15 feb., 21.38E4 från Trafikplats Utansjö (244) till Överdal i riktning mot Gävle
Väg 930 Örnsköldsvikon 16 feb., 12.29Väg 930 från Moälvsbron till Västerbacke båda riktningarna
E4 Sundsvallti 1 mars, 11.27E4 från Trafikplats Gärdesdalen (227) till Trafikplats Birsta S (229) i riktning mot Umeå
E4 Örnsköldsvikon 2 mars, 18.01E4 från Trafikplats Arnäs (255) till Idbyfjärden i riktning mot Umeå
Väg 335 Örnsköldsviklö 5 mars, 12.08Väg 335 från Offer till Kläppen båda riktningarna
Väg 331 Härnösandsö 27 feb., 1.27Väg 331 från Viksjö till Sörgraninge båda riktningarna

I hela landet inträffade flest olyckor under vecka 8 (då framför allt sydligaste Sverige hade sportlov). Det sammanföll med ett par besvärliga trafikdagar, efter en snösmocka över Götaland och Svealand den 21 februari. Enbart den 21:a inträffade 145 olyckor, i särklass flest under perioden.

LänOlyckor...med stor påverkan...med tunga fordonVecka med flest olyckor
Blekinge1851v. 10
Dalarna6098v. 8
Gävleborg3582v. 8
Halland4143v. 8
Jämtland2071v. 7
Jönköping681214v. 8
Kalmar2961v. 9
Kronoberg2865v. 7
Norrbotten3182v. 7
Örebro39710v. 8
Östergötland62129v. 8
Skåne1102320v. 9
Södermanland3757v. 8
Stockholm2513671v. 8
Uppsala3325v. 8
Värmland3843v. 8
Västerbotten37104v. 7
Västernorrland3185v. 7
Västmanland32125v. 8
Västra Götaland2382720v. 8

Trafikverkets data innehåller olyckor som antingen sker på, eller påverkar framkomligheten på de stora, statligt skötta vägarna, alltså europavägar, riksvägar och länsvägar. Här saknas däremot de flesta olyckor som sker på kommunala gator eller på enskilda vägar, oavsett hur allvarliga de är.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.