Pudel på promenad

Leo sticker ut bland hundnamnen i Uppsala län

Molly är det vanligaste hundnamnet i Uppsala län, precis som i riket som helhet, enligt färsk data från Jordbruksverket. Molly är just nu det vanligaste hundnamnet i landets samtliga 21 län, och ohotat populärast i landet.
Leo sticker ut bland hundnamnen i Uppsala län

Äldre än en vecka

Arbetsförmedlingens kontor

Fler varsel i Uppsala län än för ett år sedan

Antalet varsel minskade visserligen under december i Uppsala län, men de tre senaste månaderna har totalt 378 personer varslats om uppsägning – vilket är 318 fler än motsvarande period för ett år sedan.
Fler varsel i Uppsala län än för ett år sedan
Läget på elmarknaden  i Älvkarleby.

Elmarknaden

Äldre än en månad

Analys av hur chanserna till en vit jul påverkas av klimat­förändringen

Efter pandemin: Fortsatt långa vänte­tider i Uppsala

Coronapandemin gjorde att allt fler personer tvingades vänta länge på operation.  Även i Uppsala län är det betydligt fler än vanligt som tvingas vänta länge på vård.
Efter pandemin: Fortsatt långa väntetider i Uppsala
Vindkraftverk

Stora elräkningar i december