Punktkarta över olyckor i länet

Färre olyckor i januari i år i Västmanland

Under januari inträffade 34 olyckor längs de stora vägarna i Västmanlands län. Det är färre än samma månad i fjol, visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
Färre olyckor i januari i år i Västmanland
Punktkarta över olyckor i länet

39 olyckor längs de stora vägarna i Västmanland under juli

Väg 56 genom Sala kommun och väg 70 genom Sala kommun var de mest olycksdrabbade vägsträckorna i Västmanlands län i juli. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
39 olyckor längs de stora vägarna i Västmanland under juli
Vi sammanställer data om alla trafikolyckor längs det statliga vägnätet.