Två flygplan på en flygplats

Så utvecklades flygandet i Östergötland

Det landade ungefär lika många flyg i Östergötlands län som året innan i december. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Östergötland

Äldre än en månad

Flygplan i luften

Färre november­flyg än i fjol i Östergötland

Det landade färre flyg i Östergötlands län än förra året i november. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Färre novemberflyg än i fjol i Östergötland
Två flygplan på en flygplats

Fler oktober­flyg än i fjol i Östergötland

Det landade fler flyg i Östergötlands län än förra året i oktober. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler oktoberflyg än i fjol i Östergötland
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Så utvecklades flygandet i Östergötland

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. I Östergötlands län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Östergötland
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

64 flyg landade i Östergötland under juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. Även i Östergötlands län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
64 flyg landade i Östergötland under juli
Två flygplan på en flygplats

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Östergötland i juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Östergötlands län går dock mot strömmen. På Östgöta­flygplatserna ökade trafiken i stället. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet i Östergötland i juni
Flygplan från Vueling på rullbana

Östergötland mot strömmen med minskat flygande

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Östergötlands län går dock mot strömmen. På Östgöta­flygplatserna minskade trafiken i stället. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Östergötland mot strömmen med minskat flygande
Flygplan i luften

76 flyg landade i Östergötland under april

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
76 flyg landade i Östergötland under april
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Fler flyg i Östergötland i mars

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg i Östergötland i mars
Flygplan från Vueling på rullbana

Fortsatt låg­trafik för flyget – så ser det ut i Östergötland

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fortsatt lågtrafik för flyget – så ser det ut i Östergötland
Flygplan från Vueling på rullbana

Östergötland mot strömmen med ökat flygande

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Östergötland mot strömmen med ökat flygande
Genrebild, flygplan

Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet i Östergötland

Flygtrafiken förändrades bara marginellt under fjolårets sista månad, jämfört med månaden innan. Justerat för säsong (december brukar vara en månad med få flygningar) ökade antalet landningar vid landets flygplatser något, enligt de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes förra veckan. Utvecklingen ser dock olika ut i olika delar av landet.
Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet i Östergötland
Genrebild, flygplan

Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet i Östergötland

Det var bara små förändringar i flygtrafiken i landet som helhet under november månad. Antalet flighter ökade något, samtidigt som antalet passagerare minskade, jämfört med månaden innan. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet i Östergötland
Så utvecklas flygtrafiken i Östergötland

Långsam ökning för flyg­trafiken i landet – så ser det ut i Östergötland

Flygtrafiken i landet ökar igen efter covid 19-pandemin, men upphämtningen är långsam. Under oktober gick något fler flyg än månaden innan, men forfarande färre än hälften av det normala. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes förra veckan.
Långsam ökning för flygtrafiken i landet – så ser det ut i Östergötland
Så utvecklas flygtrafiken i Östergötland

Fortsatt lågtrafik för flyget i Östergötland

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Östgöta­flygplatserna. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Fortsatt lågtrafik för flyget i Östergötland
Så utvecklas flygtrafiken i Östergötland

Flygtrafiken kommer tillbaka igen i Östergötland

Flygtrafiken i Östergötland har börjat öka igen, efter pandemikollapsen. Fortfarande är flygandet dock på betydligt lägre nivå än vad som var normalt för årstiden under åren närmast före pandmins utbrott. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.
Flygtrafiken kommer tillbaka igen i Östergötland

Fortsatt pandemieffekt för flyget i Östergötland

Sedan coronapandemin bröt ut i fjol har det svenska passagerarflyget kollapsat nästan helt. Under de sommaren har trafiken på många svenska flyglinjer ökat igen, men på Östgöta­flygplatserna är trafiken fortfarande liten. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Fortsatt pandemieffekt för flyget i Östergötland
Ett tusen färre flyg i Östergötlands län första året med covid-19

Ett tusen färre flyg i Östergötlands län första året med covid-19

Passagerarflyget sett en historiskt stor nergång över hela världen, och de svenska flygplatserna är inget undantag. Svenskarna har inte flugit så lite sedan 1970-talet.
Men vad betyder det för klimatet?
Ett tusen färre flyg i Östergötlands län första året med covid-19