Fortsatt låg­trafik för flyget – så ser det ut i Östergötland

Östergötlands län | Flygtrafik |
Flygplan från Vueling på rullbana
Anna Zvereva, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. Östergötlands län var inget undantag. I februari landade 57 reguljär- eller charterflyg i Östergötland, jämfört med 70 månaden innan, och därutöver 14 taxiflyg.

Det är nio gånger så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 5 700 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Linköping−Saab flygplats landade i februari 39 flyg.

FlygplatsLandningar i februariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Linköping−Saab flygplats39470
Norrköping-Kungsängens flygplats18240
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

88 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (50 flighter). Det är ungefär samma andel som under februarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av februari 2022 landade totalt 761 flyg på Linköpings flygplats och Norrköpings flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.