Så utvecklades flygandet i Östergötland

Östergötlands län | Flygtrafik |
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. I Östergötlands län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är drygt 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. I Östergötlands län var trafiken tämligen oförändrad jämfört med juli. I augusti landade 65 reguljär- eller charterflyg i Östergötland, jämfört med 64 månaden innan, och därutöver 13 taxiflyg.

Det är 25 procent fler flyg än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 9 600 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Norrköping-Kungsängens flygplats landade i augusti 39 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i augustiSamma månad 2020Förväntat antal (ca)
Norrköping-Kungsängens flygplats392250
Linköping−Saab flygplats263080
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

83 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (54 flighter). Det är ungefär samma andel som under augustimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2022 landade totalt 1 194 flyg på Linköpings flygplats och Norrköpings flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.