Så utvecklades flygandet i Östergötland

Östergötlands län Flygtrafik
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

Det landade ungefär lika många flyg i Östergötlands län som året innan i december. Därmed ser trafiken nu ut att ha planat ut på en lägre nivå än före covid 19-pandemin. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är ungefär fyra femtedelar av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Östergötland landade 80 kommersiella flyg i december. Det kan jämföras med 77 landningar samma månad året innan. December har historiskt varit en månad då Östgöta­flygplatserna har relativt lite trafik. I år var trafiken dock bara hälften av det väntade för månaden1, givet utvecklingen åren närmast före pandemin. Totalt reste omkring 8 700 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Linköping−Saab flygplats landade i december 54 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån.

FlygplatsLandningar i decemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Linköping−Saab flygplats544280
Norrköping-Kungsängens flygplats263590
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

88 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (70 flighter). Det är ungefär samma andel som under decembermånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av december 2022 landade totalt 2 188 flyg på Linköpings flygplats och Norrköpings flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.