Östergötland mot strömmen med ökat flygande

Östergötlands län | Flygtrafik |
Flygplan från Vueling på rullbana
Anna Zvereva, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

Det svenska flygandet vände tydligt nedåt i januari – en månad som annars brukar ha mer trafik än under årsslutet. i Östergötland var dock trenden mindre tydlig. I januari landade 70 reguljär- eller charterflyg i Östergötland (jämfört med 63 månaden innan), och därutöver 15 taxiflyg. Det är drygt dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 5 500 passagerare till och från flygplatserna i länet.

I hela landet var antalet passagerarflyg i januari hälften av det väntade för månaden, och trafiken sjönk alltså jämfört med månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Linköping−Saab flygplats landade i januari 55 flyg.

FlygplatsLandningar i januariSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Linköping−Saab flygplats551940
Norrköping-Kungsängens flygplats15450
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

94 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (66 flighter). Det är ungefär samma andel som under januarimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av januari 2022 landade totalt 704 flyg på Linköpings flygplats och Norrköpings flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

  • 1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
  • Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.