76 flyg landade i Östergötland under april

Östergötlands län Flygtrafik
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. i Östergötlands län var trafiken tämligen oförändrad jämfört med februari. I april landade 76 reguljär- eller charterflyg i Östergötland, jämfört med 77 månaden innan, och därutöver fem taxiflyg.

Det är långt fler än under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 10 400 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Linköping−Saab flygplats landade i april 59 flyg.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Linköping−Saab flygplats59040
Norrköping-Kungsängens flygplats17460
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

89 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (68 flighter). Det är ungefär samma andel som under aprilmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 914 flyg på Linköpings flygplats och Norrköpings flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.