Fortsatt lågtrafik för flyget i Östergötland

Östergötlands län | Flygtrafik |
Så utvecklas flygtrafiken i Östergötland
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Östgöta­flygplatserna. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I september landade 45 reguljär- eller charterflyg i Östergötland och därutöver 34 taxiflyg. Totalt reste omkring 5 200 passagerare till och från flygplatserna.

På länets största flygplats, Linköping−Saab flygplats landade i september 30 flyg.

FlygplatsLandningar i septemberSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Linköping−Saab flygplats305640
Norrköping-Kungsängens flygplats156100
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I hela landet var antalet passagerarflyg i september hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan augusti. Antalet flygresenärer i hela landet sjönk något mot månaden innan.

2 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av september 2021 landade totalt 469 flyg på Linköpings flygplats och Norrköpings flygplats. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.