Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Östergötland i juni

Östergötlands län | Flygtrafik |
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Östergötlands län går dock mot strömmen. På Östgöta­flygplatserna ökade trafiken i stället. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Östergötland var ett av få län som såg en direkt ökning av flygtrafiken: I juni landade 83 reguljär- eller charterflyg i Östergötland, jämfört med 68 månaden innan, och därutöver 16 taxiflyg.

Därmed blev juni månaden med mest trafik på Östgötaflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 13 300 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Linköping−Saab flygplats landade i juni 58 flyg.

FlygplatsLandningar i juniSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Linköping−Saab flygplats581040
Norrköping-Kungsängens flygplats255100
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

92 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (76 flighter). Det är ungefär samma andel som under junimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juni 2022 landade totalt 1 065 flyg på Linköpings flygplats och Norrköpings flygplats. Det är omkring 1 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.