Senaste Klimat > Flygtrafik
Flygplan i luften

Ovanligt mycket flygtrafik för månaden i Värmland i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. I Värmlands län var dock trafiken högre än väntat. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Ovanligt mycket flygtrafik för månaden i Värmland i augusti

Äldre än en månad

Flygplan från Vueling på rullbana

Så utvecklades flygandet i Värmland

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Även i Värmlands län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Värmland
Flygplan från Vueling på rullbana

Så utvecklades flygandet i Värmland

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Värmland
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Värmland i april

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet i Värmland i april
Person framför incheckningsdisk på flygplats

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Värmland i mars

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet i Värmland i mars
Utsikt över flygplansvinge

Fler flyg i Värmland i februari

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg i Värmland i februari
Person framför incheckningsdisk på flygplats

Så påverkade fjärde corona-vågen flygandet i Värmland

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Så påverkade fjärde corona-vågen flygandet i Värmland
Genrebild, flygplan

Små förändringar i flyg­trafiken i landet – så ser det ut i Värmland

Det var bara små förändringar i flygtrafiken i landet som helhet under november månad. Antalet flighter ökade något, samtidigt som antalet passagerare minskade, jämfört med månaden innan. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Små förändringar i flygtrafiken i landet – så ser det ut i Värmland
Så utvecklas flygtrafiken i Värmland

Flyg­trafiken ökar igen i Värmland

Flygtrafiken i Värmland har börjat öka igen, efter pandemikollapsen. Fortfarande är flygandet dock på betydligt lägre nivå än vad som var normalt för årstiden under åren närmast före pandmins utbrott. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Flygtrafiken ökar igen i Värmland
Så utvecklas flygtrafiken i Värmland

Fortsatt lågtrafik för flyget i Värmland

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Värmlands­flygplatserna. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.
Fortsatt lågtrafik för flyget i Värmland

Fortsatt pandemieffekt för flyget i Värmland

Sedan coronapandemin bröt ut i fjol har det svenska passagerarflyget kollapsat nästan helt. Under de sommaren har trafiken på många svenska flyglinjer ökat igen, men på Värmlands­flygplatserna är trafiken fortfarande närmast obefintlig. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Fortsatt pandemieffekt för flyget i Värmland
Två tusen färre flyg i Värmlands län första året med covid-19

Två tusen färre flyg i Värmlands län första året med covid-19

Passagerarflyget sett en historiskt stor nergång över hela världen, och de svenska flygplatserna är inget undantag. Svenskarna har inte flugit så lite sedan 1970-talet.
Men vad betyder det för klimatet?
Två tusen färre flyg i Värmlands län första året med covid-19