Ovanligt mycket flygtrafik för månaden i Värmland i augusti

Värmlands län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. I Värmlands län var dock trafiken högre än väntat. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är drygt 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Värmland ökade trafiken: I augusti landade 76 reguljär- eller charterflyg i Värmland, jämfört med tolv månaden innan, och därutöver åtta taxiflyg.

Det är tre gånger så många som under samma månad förra året, och Värmlands­flygplatserna hör därmed till dem där trafiken ligger på, eller nära, samma nivå som före pandemin, de närmaste årens underliggande trend inräknat. Totalt reste omkring 2 400 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Hagfors flygplats landade i augusti 42 flyg. Sedan slutet av februari går linjetrafiken till Hagfors och Torsby med normal tidtabell igen, efter att ha varit nerskalad under pandemin.

FlygplatsLandningar i augustiSamma månad 2020Förväntat antal (ca)
Hagfors flygplats42640
Torsby flygplats 25830
Karlstads flygplats9380
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

13 procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (tio flighter). Det är en mindre andel än under augustimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 19 procent.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2022 landade totalt 1 158 flyg på Hagfors flygplats, Karlstads flygplats och Fryklanda. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.