Så utvecklades flygandet i Värmland

Värmlands län Flygtrafik
Flygplan från Vueling på rullbana
Anna Zvereva, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Även i Värmlands län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Därmed är flygandet nu uppe på omkring 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. i Värmland minskade trafiken: I juni landade 103 reguljär- eller charterflyg i Värmland, jämfört med 122 månaden innan, och därutöver sex taxiflyg.

Det är dubbelt så många som under samma månad förra året, men fortfarande färre än före pandemin. Totalt reste omkring 600 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna. Inte heller SAS-strejken syns ännu i siffrorna; den inleddes först i början av juli.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Hagfors flygplats landade i juni 62 flyg. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. Sedan slutet av februari går linjetrafiken till Hagfors och Torsby med normal tidtabell igen, efter att ha varit nerskalad under pandemin.

FlygplatsLandningar i juniSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Hagfors flygplats622380
Torsby flygplats 381840
Karlstads flygplats31170
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med en utrikeslandning). Så har det sett ut även junimånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av juni 2022 landade totalt 1 070 flyg på Hagfors flygplats, Karlstads flygplats och Fryklanda. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.