Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Värmland i april

Värmlands län | Flygtrafik |
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 14 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring två tredjedelar av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Värmlands län ökade flygtrafiken. I april landade 128 reguljär- eller charterflyg i Värmland, jämfört med 115 månaden innan, och därutöver tio taxiflyg.

Därmed blev april månaden med mest trafik på Värmlandsflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 2 400 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Mest reguljärtrafik i länet hade Hagfors flygplats, med 59 landningar i april. Det är fortfarande en bit under för-pandeminivån. Sedan slutet av februari går linjetrafiken till Hagfors och Torsby med normal tidtabell igen, efter att ha varit nerskalad under pandemin.

FlygplatsLandningar i aprilSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Hagfors flygplats59570
Torsby flygplats 37430
Karlstads flygplats326200
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Sju procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (nio flighter). Det är en mindre andel än under aprilmånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring tio procent.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av april 2022 landade totalt 845 flyg på Hagfors flygplats, Karlstads flygplats och Fryklanda. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.