Fortsatt lågtrafik för flyget i Värmland

Värmlands län | Flygtrafik |
Så utvecklas flygtrafiken i Värmland
Bene Riobo, Wikimedia Commons (CC-BY-SA 4.0)

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Värmlands­flygplatserna. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.

I augusti landade 17 reguljärflyg i Värmland och därutöver elva taxiflyg. Totalt reste omkring 90 passagerare till och från flygplatserna.

Mest reguljärtrafik i länet hade Torsby flygplats , med åtta landningar i augusti.

FlygplatsLandningar i augustiSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Torsby flygplats 8030
Hagfors flygplats6040
Karlstads flygplats3180
“Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I hela landet var antalet passagerarflyg i augusti hälften av det väntade för månaden, en liten uppgång sedan juli.

3 000 inställda flyg

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av augusti 2021 landade totalt 261 flyg på Hagfors flygplats, Karlstads flygplats och Fryklanda. Det är omkring 3 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.