Fler november­flyg än i fjol i Värmland

Värmlands län Flygtrafik
Två flygplan på en flygplats
Niklas Jonasson, Unsplash

Det landade fler flyg i Värmlands län än förra året i november. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

I Värmland landade 130 kommersiella flyg i november. Det kan jämföras med 79 landningar samma månad förra året. November har historiskt varit en månad då Värmlands­flygplatserna har relativt mycket trafik. I år var den dock bara fyra femtedelar av det väntade för månaden1. Totalt reste omkring 2 300 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Ladda ner i fler format

På länets just nu mest trafikerade flygplats, Hagfors flygplats landade i november 76 flyg. Det är något under för-pandeminivån. Sedan slutet av februari går linjetrafiken till Hagfors och Torsby med normal tidtabell igen, efter att ha varit nerskalad under pandemin.

FlygplatsLandningar i novemberSamma månad 2021Förväntat antal (ca)
Hagfors flygplats764280
Torsby flygplats 442250
Karlstads flygplats1015100
”Förväntat antal” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

Sex procent av landningarna på flygplatserna förra månaden utgjordes av utrikesflyg (åtta flighter). Det är en mindre andel än under novembermånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring tio procent.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av november 2022 landade totalt 1 662 flyg på Hagfors flygplats, Karlstads flygplats och Fryklanda. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig. 1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.