Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Värmland i mars

Värmlands län | Flygtrafik |
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade omkring 11 500 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är omkring hälften av vad som varit väntat utan pandemi, men alltså en ökning jämfört med månaden innan. Även i Värmlands län ökade flygtrafiken. I mars landade 114 reguljär- eller charterflyg i Värmland, jämfört med 59 månaden innan, och därutöver nio taxiflyg.

Därmed blev mars månaden med mest trafik på Värmlandsflygplatserna sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 1 800 passagerare till och från flygplatserna i länet.

Flygstoppet efter Rysslands invasion av Ukraina har inte haft någon synbar effekt på siffrorna. I fjolårets destinationsstatistik från landets statligt ägda flygplatser stod Ryssland för mindre än en halv procent av utrikesresorna.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Mest reguljärtrafik i länet hade Hagfors flygplats, med 59 landningar i mars. Det är dock fortfarande en bit under för-pandminivån. Sedan slutet av februari går linjetrafiken till Hagfors och Torsby med normal tidtabell igen, efter att ha varit nerskalad under pandemin.

FlygplatsLandningar i marsSamma månad 2020Förväntat antal utan pandemi (ca)
Hagfors flygplats59090
Torsby flygplats 42050
Karlstads flygplats130200
”Förväntat antal utan pandemi” baseras på antal landningar under samma månader tidigare år, samt trend.

I stort sett all reguljär trafik på flygplatserna gick inrikes förra månaden (med fem utrikeslandningar). Så har det sett ut även marsmånaderna närmast före pandemin.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av mars 2022 landade totalt 716 flyg på Hagfors flygplats, Karlstads flygplats och Fryklanda. Det är omkring 2 000 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.