Senaste Valet 2022

Äldreomsorgens utveckling

Utvecklingen i skolan

Bostadsbyggande under mandatperioden

Arbetsmarknaden under mandatperioden

Äldre än en månad

Den kommunala ekonomins utveckling

Kommunkandidaterna

Valsedlar

Ombudsmännen sticker ut bland de politiska kandidaterna i Stockholms län

Hittills har 8 100 personer i Stockholms län anmält sig som kandidater till en eller flera politiska församlingar. Newsworthy har tillsammans med tidningen Arbetsvärlden gått igenom deras yrkestitlar, och vaskat fram 2022 års trender.
Ombudsmännen sticker ut bland de politiska kandidaterna i Stockholms län