Distriktet där 23 procent röstade KD – här är partiernas starkaste fästen i Södertälje

Södertälje kommun Val

Samtliga valdistrikt i Södertälje kommun är nu räknade. Ett distrikt som sticker ut jämfört med resten av landet är Södertälje 15 Glasberga: Här röstade 22,6 procent på Kristdemokraterna i riksdagsvalet – 17,3 procentenheter över partiets riksresultat.

Det högsta stödet i något valdistrikt fick Socialdemokraterna i distriktet Södertälje 31 Hovsjö norra , med 41,7 procent av rösterna i riksdagsvalet.

Även Moderaterna och Miljöpartiet hade valdistrikt i kommunen med stöd betydligt över rikssnittet:

Partiernas bästa och sämsta distrikt i riksdagsvalet i Södertälje
PartiBästa distriktSämsta distriktResultat i riket
ModeraternaSödertälje 15 Glasberga (35,1 %)Södertälje 42 Järna norra (7,5 %)19,1 %
SocialdemokraternaSödertälje 31 Hovsjö norra (41,7 %)Södertälje 15 Glasberga (15,5 %)30,3 %
LiberalernaSödertälje 53 Ronna södra (7,2 %)Södertälje 54 Ronna västra (0,2 %)4,6 %
CenterpartietSödertälje 36 Enhörna västra (8,4 %)Södertälje 51 Geneta norra (1,4 %)6,7 %
VänsterpartietSödertälje 42 Järna norra (14,5 %)Södertälje 27 Viksberg (2,4 %)6,7 %
MiljöpartietSödertälje 45 Järna landsbygd (21,3 %)Södertälje 50 Geneta södra (0,5 %)5,1 %
KristdemokraternaSödertälje 15 Glasberga (22,6 %)Södertälje 48 Hölö-Mörkö (2,9 %)5,3 %
SverigedemokraternaSödertälje 47 Hölö västra (28,8 %)Södertälje 55 Ronna norra (9,4 %)20,5 %

Södertälje kommun är indelad i 52 geografiska valdistrikt. Ett valdistrikt har typiskt sett mellan 500 och 2 000 röstberättigade invånare. Det betyder att ett valdistrikt i en större tätort kan vara så liten som ett kvarter, medan landets minsta kommuner består av bara ett enda distrikt. I Södertälje har det minsta valdistriktet 674 röstberättigade invånare, och det största 1 847.

19 av valdistriken i Södertälje är omgjorda eller nya för i år, men bland dem som behållit sina gränser från 2018 har de största förändringarna totalt sett skett i Södertälje 50 Geneta södra, om vi mäter förändring som summan av den absoluta skillnaden för alla partier (den totala förändringen i procentenheter).

Partiernas resultat i Södertälje 50 Geneta södra
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Jämför vi i stället enskilda partier gör Moderaterna den allra största uppgången (+8,9 procentenheter i Södertälje 50 Geneta södra). Här jämförs endast distrikt med små förändringar i gränser och befolkning, som av Valmyndigheten bedömts vara mer eller mindre jämförbara från 2018 till 2022.

Partiernas största förändringar i riksdagsvalet. Procentenheter.
PartiStörst uppgångStörst nedgång
ModeraternaSödertälje 50 Geneta södra (+8,9)Södertälje 1 Södra-Värdsholmen (−4,7)
SocialdemokraternaSödertälje 19 Rosenlund västra (+8,3)Södertälje 3 Saltskog västra (−9,0)
LiberalernaSödertälje 31 Hovsjö norra (+3,6)Södertälje 50 Geneta södra (−4,7)
CenterpartietSödertälje 33 Hovsjö-Tveta (+1,5)Södertälje 40 Vårdinge (−5,8)
VänsterpartietSödertälje 3 Saltskog västra (+6,0)Södertälje 40 Vårdinge (−3,0)
MiljöpartietSödertälje 40 Vårdinge (+5,2)Södertälje 17 Fornbacka (−1,6)
KristdemokraternaSödertälje 1 Södra-Värdsholmen (+1,0)Södertälje 32 Hovsjö södra (−12,8)
SverigedemokraternaSödertälje 15 Glasberga (+8,0)Södertälje 24 Brunnsäng västra (−2,1)
Här visas endast distriskt som finns kvar utan större förändringar sedan 2018. Partier kan alltså haft stora framgångar eller bakslag i delar av kommunen som inte ingår i jämförbara valdistrikt.

”Som Kalmar röstar, röstar Sveriges” sägs det ibland. Och i sådana fall är Södertälje 7 Mariekälla norra Södertäljes Kalmar. Här var den genomsnittliga avvikelsen mot riket bara 0,8 procentenheter, och inget parti avvek mer än 40 procent, eller mer än sex procentenheter från hur hela Sverige röstade.

Partiernas resultat i Södertälje 7 Mariekälla norra jämfört med riket
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Några distrikt i Södertälje kommun sticker ut även sett till hela landet: Södertälje 45 Järna landsbygd, där Miljöpartiet gjorde sitt 20:e bästa resultat i riket med 21,3 procent av rösterna och Södertälje 15 Glasberga, där Kristdemokraterna gjorde sitt fjärde bästa resultat i riket med 22,6 procent av rösterna.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.