Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Fler april­flyg än året innan på Örebro flygplats

Det landade fler flyg i Örebro län än året innan i april. Även förra månaden var antalet landningar högre än i fjol. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler aprilflyg än året innan på Örebro flygplats

Äldre än en månad

Person framför incheckningsdisk på flygplats

Fler mars­flyg än året innan på Örebro flygplats

Det landade fler flyg i Örebro län än året innan i mars. Även förra månaden var antalet landningar högre än i fjol. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler marsflyg än året innan på Örebro flygplats
Utsikt över flygplansvinge

Fler januari­flyg än året innan på Örebro flygplats

Det landade fler flyg i Örebro län än året innan i januari. Men trafiken är ändå lägre än vad som varit väntat utan pandemiavbräcket. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler januariflyg än året innan på Örebro flygplats
Utsikt över flygplansvinge

Fler oktober­flyg än i fjol på Örebro flygplats

Det landade fler flyg i Örebro län än förra året i oktober. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler oktoberflyg än i fjol på Örebro flygplats
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. I Örebro län var dock trafiken högre än väntat. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i augusti
Utsikt över flygplansvinge

123 flyg landade på Örebro flygplats under juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. I Örebro län låg dock trafiken på för månaden vanliga nivåer. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
123 flyg landade på Örebro flygplats under juli
Utsikt över flygplansvinge

Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Örebro län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i maj

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i maj
Två flygplan på en flygplats

Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats
Flygplan från Vueling på rullbana

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i mars

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i mars
Flygplan i luften

Så påverkade fjärde corona-vågen flygandet på Örebro flygplats

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Så påverkade fjärde corona-vågen flygandet på Örebro flygplats
Genrebild, flygplan

Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Örebro flygplats

Flygtrafiken förändrades bara marginellt under fjolårets sista månad, jämfört med månaden innan. Justerat för säsong (december brukar vara en månad med få flygningar) ökade antalet landningar vid landets flygplatser något, enligt de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes förra veckan. Utvecklingen ser dock olika ut i olika delar av landet.
Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Örebro flygplats
Genrebild, flygplan

Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Örebro flygplats

Det var bara små förändringar i flygtrafiken i landet som helhet under november månad. Antalet flighter ökade något, samtidigt som antalet passagerare minskade, jämfört med månaden innan. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Örebro flygplats
Så utvecklas flygtrafiken på Örebro flygplats

Sakta upp­hämtning för flyg­trafiken i landet – så ser det ut på Örebro flygplats

Flygtrafiken i landet ökar igen efter covid 19-pandemin, men upphämtningen är långsam. Under oktober gick något fler flyg än månaden innan, men forfarande färre än hälften av det normala. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes förra veckan.
Sakta upphämtning för flyg­trafiken i landet – så ser det ut på Örebro flygplats
Så utvecklas flygtrafiken på Örebro flygplats

Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Örebro­flygplatsen. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats
Så utvecklas flygtrafiken på Örebro flygplats

Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Örebro­flygplatsen. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.
Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats

Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats

Sedan coronapandemin bröt ut i fjol har det svenska passagerarflyget kollapsat nästan helt. Under de sommaren har trafiken på många svenska flyglinjer ökat igen, men på Örebro­flygplatsen är trafiken fortfarande liten. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats
Fem­hundra färre flyg på Örebro flygplats första året med covid-19

Fem­hundra färre flyg på Örebro flygplats första året med covid-19

Passagerarflyget sett en historiskt stor nergång över hela världen, och de svenska flygplatserna är inget undantag. Svenskarna har inte flugit så lite sedan 1970-talet.
Men vad betyder det för klimatet?
Femhundra färre flyg på Örebro flygplats första året med covid-19
Vi bevakar svenskarnas flygande ur både klimat- och lokalekonomiperspektiv