Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Örebro flygplats

Örebro län | Flygtrafik |
Genrebild, flygplan
Natali Quijano, Unsplash

Det var bara små förändringar i flygtrafiken i landet som helhet under november månad. Antalet flighter ökade något, samtidigt som antalet passagerare minskade, jämfört med månaden innan. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

I november landade 86 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats och därutöver tre taxiflyg. Det är 32 procent fler flyg än under samma månad förra året, och Örebro­flygplatsen hör därmed till dem där trafiken ligger på nivåer motsvarande de före pandemin. Totalt reste omkring 1 600 passagerare till och från flygplatsen.

I hela landet var antalet passagerarflyg i november mindre än två tredjedelar av det väntade för månaden.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av november 2021 landade totalt 1 431 flyg på Örebro flygplats. Det är omkring 800 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Nedgången i flygande är har nu varat så länge, att den ger en märkbar effekt på svenskarnas totala utsläpp av växthusgaser. Tidigare i år analyserade Newsworthy och Sveriges Natur svenskarnas minskade flygande under pandemins nio första månader, och fann då att utsläppen från svenskars flygresor under den perioden varit omkring fem miljoner ton koldioxidekvivalenter mindre än vad som kunde ha väntats utan pandemi – en minskning av flygets klimatpåverkan med drygt 80 procent.

Fotnoter

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.