Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i februari

Örebro län | Flygtrafik |
Person framför incheckningsdisk på flygplats
Erik Odiin, Unsplash

Det svenska flygandet ligger fortfarande på de lägsta nivåerna sedan första halvåret i fjol, och långt under trafik­siffrorna före pandemin. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

I februari gick något färre flyg (omkring 9 000), men med något fler resenärer, än månaden innan i Sverige. Det gör att trafiken ligger kvar långt under förpandemi-nivåer, även med de senaste årens sakta minskande flygande med i beräkningen. I Örebro län ser vi i stället en liten ökning. I februari landade 93 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats, jämfört med 75 månaden innan, och därutöver ett taxiflyg.

Därmed blev februari månaden med mest trafik på Örebroflygplatsen sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 1 400 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

I hela landet var antalet passagerarflyg i februari hälften av det väntade för månaden, och alltså ungefär densamma som månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

73 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (68 flighter). Det är betydligt större andel än under februarimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 45 procent. Utvecklingen förklaras av den nerlagda inrikestrafiken. Vad som återstår är nu turistcharter.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av februari 2022 landade totalt 1 673 flyg på Örebro flygplats. Det är omkring 300 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.