Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. I Örebro län var dock trafiken högre än väntat. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i augusti

Äldre än en månad

Utsikt över flygplansvinge

123 flyg landade på Örebro flygplats under juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. I Örebro län låg dock trafiken på för månaden vanliga nivåer. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
123 flyg landade på Örebro flygplats under juli
Utsikt över flygplansvinge

Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Örebro län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats
närbild på laddande elbil

Färre nya laddbara bilar i Örebro län under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Örebro län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Örebro län under andra kvartalet
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i maj

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i maj
Två flygplan på en flygplats

Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats
Flygplan från Vueling på rullbana

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i mars

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i mars

Stor ökning av solel i Örebro län i fjol

Fjolåret blev som väntat ett nytt rekordår för solcellsinstallationer i Sverige. Örebro län hörde till de län där ökningen var som störst. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.
Stor ökning av solel i Örebro län i fjol
Flygplan i luften

Så påverkade fjärde corona-vågen flygandet på Örebro flygplats

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Så påverkade fjärde corona-vågen flygandet på Örebro flygplats
Läget på elmarknaden  i Örebro län.

Läget på elmarknaden i Örebro län i januari i fyra punkter

Lägre priser än förra månaden, ovanligt stor andel vindkraft och större export än import 97 procent av tiden. Här är Newsworthy nya månadsrapport om elmarknaden.
Läget på elmarknaden i Örebro län i januari i fyra punkter
Genrebild, flygplan

Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Örebro flygplats

Det var bara små förändringar i flygtrafiken i landet som helhet under november månad. Antalet flighter ökade något, samtidigt som antalet passagerare minskade, jämfört med månaden innan. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Ett och ett halvt år efter pandemiutbrottet: Så utvecklas flygandet på Örebro flygplats
Så utvecklas flygtrafiken på Örebro flygplats

Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Örebro­flygplatsen. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats
Så utvecklas försäljningen av laddbara bilar i Örebro län.

Rekordstor andel av nya bilar laddbara i Örebro län

Under tredje kvartalet var fyra av tio nyregistrerade bilar i Örebro län rena elbilar eller laddhybrider. Det är fler än något kvartal tidigare. Även i landet som helhet ökade försäljningen av laddbara bilar.
Rekordstor andel av nya bilar laddbara i Örebro län
Så utvecklas flygtrafiken på Örebro flygplats

Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats

Medan flygandet i stora delar av landet sett en sakta ökning igen efter pandmikollapsen i fjol, är flygtrafiken fortfarande liten på Örebro­flygplatsen. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes för 2 veckor sedan.
Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats

Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats

Sedan coronapandemin bröt ut i fjol har det svenska passagerarflyget kollapsat nästan helt. Under de sommaren har trafiken på många svenska flyglinjer ökat igen, men på Örebro­flygplatsen är trafiken fortfarande liten. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.
Fortsatt stiltje för flyget på Örebro flygplats

Framtidens värmeböljor

Mindre industriutsläpp i Örebro län – men fortfarande långt från klimatmålen

Mindre industriutsläpp i Örebro län – men fortfarande långt från klimatmålen

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning i fjol, på tolv procent. Även i Örebro län minskade industrins utsläpp av växthusgaser, för andra året i rad.

Mindre industriutsläpp i Örebro län – men fortfarande långt från klimatmålen
Fem­hundra färre flyg på Örebro flygplats första året med covid-19

Fem­hundra färre flyg på Örebro flygplats första året med covid-19

Passagerarflyget sett en historiskt stor nergång över hela världen, och de svenska flygplatserna är inget undantag. Svenskarna har inte flugit så lite sedan 1970-talet.
Men vad betyder det för klimatet?
Femhundra färre flyg på Örebro flygplats första året med covid-19

Örebro län spräcker sin koldioxidbudget om fem år

En koldioxidbudget visar hur mycket utsläpp Sverige och Örebro län har råd med för att leva upp till Parisavtalet. Örebro län måste minska sina utsläpp kraftigt de kommande åren för att inte spräcka sin budget.
Örebro län spräcker sin koldioxidbudget om fem år

Analys av hur chanserna till en vit jul påverkas av klimat­förändringen

Analys av hur odlings­säsongerna påverkas av klimat­förändringen