Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i augusti

Örebro län | Flygtrafik |
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel
Aviationstirling, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. I Örebro län var dock trafiken högre än väntat. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade drygt 15 000 flyg på svenska flygplatser förra månaden. Det är drygt 70 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend hade stått sig. Även i Örebro län ökade trafiken: I augusti landade 132 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats, jämfört med 123 månaden innan.

Därmed blev augusti månaden med mest trafik på Örebroflygplatsen sedan pandemins utbrott. Totalt reste omkring 9 300 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

58 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (77 flighter). Det är ungefär samma andel som under augustimånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.