Så påverkade fjärde corona-vågen flygandet på Örebro flygplats

Örebro län | Flygtrafik |
Flygplan i luften
Philip Myrtorp, Unsplash

Flygtrafiken i Sverige vände ner igen i januari, till de lägsta nivåerna sedan förra våren. Det visar de senaste trafiksiffrorna från Transportstyrelsen, som släpptes denna vecka.

Det svenska flygandet vände tydligt nedåt i januari – en månad som annars brukar ha mer trafik än under årsslutet. i Örebro län var dock trenden mindre tydlig. I januari landade 75 reguljär- eller charterflyg på Örebro flygplats (jämfört med 74 månaden innan), och därutöver två taxiflyg. Januari är även normalt en månad då Örebro­flygplatsen har lite trafik. I år var den dock bara tre femtedelar av det väntade för månaden. Totalt reste omkring 1 600 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

I hela landet var antalet passagerarflyg i januari hälften av det väntade för månaden, och trafiken sjönk alltså jämfört med månaden innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

97 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (73 flighter). Det är betydligt större andel än under januarimånaderna närmast före pandemin, då motsvarande siffra varit omkring 49 procent. Utvecklingen förklaras av den nerlagda inrikestrafiken. Vad som återstår är nu turistcharter.

Mellan covidutbrottet i Sverige i mars 2020 och slutet av januari 2022 landade totalt 1 580 flyg på Örebro flygplats. Det är omkring 400 färre än vad som varit väntat utan pandemi, om tidigare trender i passagerartrafiken hade stått sig.1

  • 1 De senaste fem årens trend framräknad med minstakvadratmetoden.
  • Se även vår artikel i Sveriges Natur: Flygande efter pandemin, för en beräkning av var de ändrade resevanorna under pandmin betytt för klimatet.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.