Fler november­flyg än i fjol på Örebro flygplats

Örebro län Flygtrafik
Utsikt över flygplansvinge
Natali Quijano, Unsplash

Det landade fler flyg i Örebro län än förra året i november. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.

Totalt landade knappt 15 000 flyg i kommersiell trafik på svenska flygplatser förra månaden (privat- och skolflygplan, militärflygplan, räddningsflygningar och en del andra arbetsflygningar ej inräknade). Det är drygt 75 procent av vad som varit väntat utan pandeminedgången1, om de senaste årens sakta nedåtgående trafiktrend inom passagerarflyget hade stått sig.

På Örebro flygplats landade 123 kommersiella flyg i november, varav tre taxiflyg. Det kan jämföras med 89 landningar samma månad förra året. Det innebär 38 procent fler flyg, och Örebro­flygplatsen hör därmed till dem där trafiken ligger på, eller nära, samma nivå som före pandemin, de närmaste årens underliggande trend inräknat. Totalt reste omkring 4 200 passagerare till och från flygplatsen. Trafiken på flygplatsen minskade kraftigt när avgångarna till Malmö och Köpenhamn försvann i årsskiftet 2018/2019. Den kvarvarande trafiken har påverkats förhållandevis lite av covid-19-pandemin.

Ladda ner i fler format

51 procent av landningarna på flygplatsen förra månaden utgjordes av utrikesflyg (63 flighter). Det är ungefär samma andel som under novembermånaderna närmast före pandemin.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.