Arbetslösheten sjunker för 23:e månaden i följd i Svalöv

Svalövs kommun Arbetslöshet
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan april 2021 har arbetslösheten i Svalövs kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Svalövs kommun en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,3 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 410 av 7 193 invånare i åldern 16 till 651 år i Svalövs kommun var inskrivna som arbetssökande (åtta färre än i mars i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Svalöv är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Svalövs kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Svalöv är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 28 av 33 kommuner. Störst är minskningen i Eslöv, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Svalöv hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,7 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Perstorp har den högsta (12,6 procent). För att Svalöv skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 187 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger något

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,2 procent i Svalöv under mars månad, motsvarande 194 av 1 590 personer. Det är 0,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+14 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de tre föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,5 procentenheter i Svalöv.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Svalövs kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Svalöv om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Svalöv så minskar den i Skåne. Jämfört med mars förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 1,8 procentenheter (till 18,7 procent). Trots den senaste uppgången har Svalöv med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Skåne.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Svalövs kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I mars var 8,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 49 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Svalövs kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Svalöv lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Svalövs kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

59 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 59 arbetsplatsannonser i Svalövs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Svalövs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdbiträden220
Odlare av jordbruksväxter, frukt och bär120
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift120
Städare213
Företagssäljare212
Hovmästare och servitörer210
Hotellreceptionister m.fl.28
Grundskollärare67
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering35
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer35

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Svalövs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SvalövSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,7 %−0,3 % 8,4 %−0,5 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda12,2 %+0,1 % 18,7 %−1,8 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar8,2 %−3,2 % 9,5 %−0,9 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−0,1 % 
Bromölla8,4 %−0,5 % 
Burlöv10,4 %−0,4 % 
Båstad5,0 %±0,0 % 
Eslöv7,2 %−1,2 % 
Helsingborg10,1 %−0,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,3 % 
Höganäs4,7 %−0,6 % 
Hörby5,3 %−0,6 % 
Höör4,8 %−0,3 % 
Klippan7,0 %−0,5 % 
Kristianstad9,3 %−0,5 % 
Kävlinge4,2 %−0,3 % 
Landskrona9,6 %−0,6 % 
Lomma3,1 %−0,1 % 
Lund5,7 %−0,6 % 
Malmö11,8 %−1,0 % 
Osby7,7 %+0,2 % 
Perstorp12,6 %+0,1 % 
Simrishamn5,9 %±0,0 % 
Sjöbo5,4 %−0,3 % 
Skurup6,5 %−0,1 % 
Staffanstorp4,6 %−0,2 % 
Svalöv5,7 %−0,3 % 
Svedala4,5 %−0,5 % 
Tomelilla6,8 %−0,3 % 
Trelleborg7,5 %−0,3 % 
Vellinge3,2 %−0,2 % 
Ystad5,0 %−0,4 % 
Ängelholm4,9 %−0,2 % 
Åstorp9,6 %−0,5 % 
Örkelljunga6,5 %+0,2 % 
Östra Göinge10,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv16,7 %−1,1 % 
Bromölla22,3 %−1,8 % 
Burlöv16,2 %−1,3 % 
Båstad12,5 %−1,0 % 
Eslöv16,4 %−3,8 % 
Helsingborg20,4 %−1,2 % 
Hässleholm21,3 %−1,3 % 
Höganäs12,4 %−0,7 % 
Hörby14,7 %−1,1 % 
Höör11,2 %−1,0 % 
Klippan14,3 %−2,3 % 
Kristianstad24,6 %−2,0 % 
Kävlinge13,6 %−0,8 % 
Landskrona18,0 %−1,3 % 
Lomma11,5 %−0,2 % 
Lund13,5 %−1,7 % 
Malmö20,8 %−2,4 % 
Osby21,1 %±0,0 % 
Perstorp26,6 %−1,7 % 
Simrishamn14,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,9 %−0,9 % 
Skurup14,9 %−1,8 % 
Staffanstorp10,0 %−0,4 % 
Svalöv12,2 %+0,1 % 
Svedala11,4 %−0,9 % 
Tomelilla16,7 %−1,5 % 
Trelleborg16,8 %−1,1 % 
Vellinge7,8 %+0,8 % 
Ystad14,9 %−1,7 % 
Ängelholm12,7 %−1,6 % 
Åstorp17,7 %−2,3 % 
Örkelljunga15,7 %+0,9 % 
Östra Göinge25,8 %−4,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,9 %+0,9 % 
Bromölla15,5 %+0,9 % 
Burlöv11,3 %−2,5 % 
Båstad5,9 %+1,3 % 
Eslöv9,3 %−2,5 % 
Helsingborg10,9 %+0,6 % 
Hässleholm11,1 %−1,4 % 
Höganäs7,0 %−0,9 % 
Hörby7,6 %−2,1 % 
Höör6,7 %−1,8 % 
Klippan9,5 %+0,9 % 
Kristianstad11,4 %−1,3 % 
Kävlinge7,8 %−0,4 % 
Landskrona11,1 %−0,1 % 
Lomma5,1 %+0,3 % 
Lund4,3 %−1,1 % 
Malmö11,4 %−2,0 % 
Osby11,7 %+1,6 % 
Perstorp12,7 %−0,1 % 
Simrishamn7,8 %+0,4 % 
Sjöbo8,7 %+0,4 % 
Skurup9,2 %−1,3 % 
Staffanstorp8,5 %−0,3 % 
Svalöv8,2 %−3,2 % 
Svedala7,3 %−1,9 % 
Tomelilla10,9 %+2,4 % 
Trelleborg9,2 %−0,2 % 
Vellinge4,6 %+0,3 % 
Ystad6,5 %−0,7 % 
Ängelholm6,8 %+0,2 % 
Åstorp14,0 %+0,5 % 
Örkelljunga5,9 %−1,2 % 
Östra Göinge15,7 %−0,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.