Över två års nedgång i arbetslöshet fortsätter i Ystad

Ystads kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Sedan februari 2021 har arbetslösheten i Ystads kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Ystads kommun en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,4 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 743 av 14 860 invånare i åldern 16 till 651 år i Ystads kommun var inskrivna som arbetssökande (27 färre än i mars i fjol).

Det är 25:e månaden i följd som arbetslösheten i Ystad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ystads kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Ystad är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 28 av 33 kommuner. Störst är minskningen i Eslöv, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Ystad hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (5,0 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Perstorp har den högsta (12,6 procent). För att Ystad skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 282 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,9 procent i Ystad under mars månad, motsvarande 286 av 1 919 personer. Det är 1,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 14,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,9 procentenheter i Ystad. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ystads kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Ystad om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,7 procentenheter). I mars var 6,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 94 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med fem personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ystad sjunkit över två år i sträck (ner från 10,6 procent i februari 2021 till 6,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ystads kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ystad lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,0 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ystads kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

246 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 246 arbetsplatsannonser i Ystads kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 400 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Ystads kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor5585
Hovmästare och servitörer1133
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering827*
Personliga assistenter1725
Företagssäljare616
Kriminalvårdare115
Vårdare, boendestödjare615
Restaurang- och köksbiträden m.fl.414
Anestesisjuksköterskor1111
Städare711

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Ystads kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
YstadSkåne länHela landet
Hela arbetskraften5,0 %−0,4 % 8,4 %−0,5 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda14,9 %−1,7 % 18,7 %−1,8 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar6,5 %−0,7 % 9,5 %−0,9 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−0,1 % 
Bromölla8,4 %−0,5 % 
Burlöv10,4 %−0,4 % 
Båstad5,0 %±0,0 % 
Eslöv7,2 %−1,2 % 
Helsingborg10,1 %−0,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,3 % 
Höganäs4,7 %−0,6 % 
Hörby5,3 %−0,6 % 
Höör4,8 %−0,3 % 
Klippan7,0 %−0,5 % 
Kristianstad9,3 %−0,5 % 
Kävlinge4,2 %−0,3 % 
Landskrona9,6 %−0,6 % 
Lomma3,1 %−0,1 % 
Lund5,7 %−0,6 % 
Malmö11,8 %−1,0 % 
Osby7,7 %+0,2 % 
Perstorp12,6 %+0,1 % 
Simrishamn5,9 %±0,0 % 
Sjöbo5,4 %−0,3 % 
Skurup6,5 %−0,1 % 
Staffanstorp4,6 %−0,2 % 
Svalöv5,7 %−0,3 % 
Svedala4,5 %−0,5 % 
Tomelilla6,8 %−0,3 % 
Trelleborg7,5 %−0,3 % 
Vellinge3,2 %−0,2 % 
Ystad5,0 %−0,4 % 
Ängelholm4,9 %−0,2 % 
Åstorp9,6 %−0,5 % 
Örkelljunga6,5 %+0,2 % 
Östra Göinge10,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv16,7 %−1,1 % 
Bromölla22,3 %−1,8 % 
Burlöv16,2 %−1,3 % 
Båstad12,5 %−1,0 % 
Eslöv16,4 %−3,8 % 
Helsingborg20,4 %−1,2 % 
Hässleholm21,3 %−1,3 % 
Höganäs12,4 %−0,7 % 
Hörby14,7 %−1,1 % 
Höör11,2 %−1,0 % 
Klippan14,3 %−2,3 % 
Kristianstad24,6 %−2,0 % 
Kävlinge13,6 %−0,8 % 
Landskrona18,0 %−1,3 % 
Lomma11,5 %−0,2 % 
Lund13,5 %−1,7 % 
Malmö20,8 %−2,4 % 
Osby21,1 %±0,0 % 
Perstorp26,6 %−1,7 % 
Simrishamn14,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,9 %−0,9 % 
Skurup14,9 %−1,8 % 
Staffanstorp10,0 %−0,4 % 
Svalöv12,2 %+0,1 % 
Svedala11,4 %−0,9 % 
Tomelilla16,7 %−1,5 % 
Trelleborg16,8 %−1,1 % 
Vellinge7,8 %+0,8 % 
Ystad14,9 %−1,7 % 
Ängelholm12,7 %−1,6 % 
Åstorp17,7 %−2,3 % 
Örkelljunga15,7 %+0,9 % 
Östra Göinge25,8 %−4,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,9 %+0,9 % 
Bromölla15,5 %+0,9 % 
Burlöv11,3 %−2,5 % 
Båstad5,9 %+1,3 % 
Eslöv9,3 %−2,5 % 
Helsingborg10,9 %+0,6 % 
Hässleholm11,1 %−1,4 % 
Höganäs7,0 %−0,9 % 
Hörby7,6 %−2,1 % 
Höör6,7 %−1,8 % 
Klippan9,5 %+0,9 % 
Kristianstad11,4 %−1,3 % 
Kävlinge7,8 %−0,4 % 
Landskrona11,1 %−0,1 % 
Lomma5,1 %+0,3 % 
Lund4,3 %−1,1 % 
Malmö11,4 %−2,0 % 
Osby11,7 %+1,6 % 
Perstorp12,7 %−0,1 % 
Simrishamn7,8 %+0,4 % 
Sjöbo8,7 %+0,4 % 
Skurup9,2 %−1,3 % 
Staffanstorp8,5 %−0,3 % 
Svalöv8,2 %−3,2 % 
Svedala7,3 %−1,9 % 
Tomelilla10,9 %+2,4 % 
Trelleborg9,2 %−0,2 % 
Vellinge4,6 %+0,3 % 
Ystad6,5 %−0,7 % 
Ängelholm6,8 %+0,2 % 
Åstorp14,0 %+0,5 % 
Örkelljunga5,9 %−1,2 % 
Östra Göinge15,7 %−0,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.