Efter 22 månaders nedgång: nu stiger arbetslösheten i Perstorp

Perstorps kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Sedan april 2021 har arbetslösheten i Perstorps kommun minskat, men i mars vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg något jämfört med året innan.

Under mars månad rapporterade Perstorps kommun en total arbetslöshet på 12,6 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,1 procentenheter). I Skåne län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 424 av 3 365 invånare i åldern 16 till 651 år i Perstorps kommun var inskrivna som arbetssökande (19 fler än i mars i fjol).

Även om den senaste månadens uppgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående 22 månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Perstorp går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Skåne län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Eslöv, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Perstorp hade redan tidigare högre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (12,6 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Perstorp har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Lomma har den lägsta (3,1 procent). För att Perstorp skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 320 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 26,6 procent i Perstorp under mars månad, motsvarande 271 av 1 019 personer. Det är 1,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (+1 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 34,5 till 26,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,0 procentenheter i Perstorp. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Perstorp om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker något

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,1 procentenheter). I mars var 12,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 42 personer). Mäter vi antalet inskrivna har det däremot inte skett någon förändring.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Perstorp högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

45 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 45 arbetsplatsannonser i Perstorps kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 120 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Perstorps kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk332
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering327*
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter110
Svetsare och gasskärare110
Maskinoperatörer, farmaceutiska produkter35
Grundutbildade sjuksköterskor45
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.24
Handpaketerare och andra fabriksarbetare14
Specialistläkare13
Kundtjänstpersonal12

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Perstorps kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
PerstorpSkåne länHela landet
Hela arbetskraften12,6 %+0,1 % 8,4 %−0,5 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda26,6 %−1,7 % 18,7 %−1,8 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar12,7 %−0,1 % 9,5 %−0,9 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−0,1 % 
Bromölla8,4 %−0,5 % 
Burlöv10,4 %−0,4 % 
Båstad5,0 %±0,0 % 
Eslöv7,2 %−1,2 % 
Helsingborg10,1 %−0,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,3 % 
Höganäs4,7 %−0,6 % 
Hörby5,3 %−0,6 % 
Höör4,8 %−0,3 % 
Klippan7,0 %−0,5 % 
Kristianstad9,3 %−0,5 % 
Kävlinge4,2 %−0,3 % 
Landskrona9,6 %−0,6 % 
Lomma3,1 %−0,1 % 
Lund5,7 %−0,6 % 
Malmö11,8 %−1,0 % 
Osby7,7 %+0,2 % 
Perstorp12,6 %+0,1 % 
Simrishamn5,9 %±0,0 % 
Sjöbo5,4 %−0,3 % 
Skurup6,5 %−0,1 % 
Staffanstorp4,6 %−0,2 % 
Svalöv5,7 %−0,3 % 
Svedala4,5 %−0,5 % 
Tomelilla6,8 %−0,3 % 
Trelleborg7,5 %−0,3 % 
Vellinge3,2 %−0,2 % 
Ystad5,0 %−0,4 % 
Ängelholm4,9 %−0,2 % 
Åstorp9,6 %−0,5 % 
Örkelljunga6,5 %+0,2 % 
Östra Göinge10,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv16,7 %−1,1 % 
Bromölla22,3 %−1,8 % 
Burlöv16,2 %−1,3 % 
Båstad12,5 %−1,0 % 
Eslöv16,4 %−3,8 % 
Helsingborg20,4 %−1,2 % 
Hässleholm21,3 %−1,3 % 
Höganäs12,4 %−0,7 % 
Hörby14,7 %−1,1 % 
Höör11,2 %−1,0 % 
Klippan14,3 %−2,3 % 
Kristianstad24,6 %−2,0 % 
Kävlinge13,6 %−0,8 % 
Landskrona18,0 %−1,3 % 
Lomma11,5 %−0,2 % 
Lund13,5 %−1,7 % 
Malmö20,8 %−2,4 % 
Osby21,1 %±0,0 % 
Perstorp26,6 %−1,7 % 
Simrishamn14,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,9 %−0,9 % 
Skurup14,9 %−1,8 % 
Staffanstorp10,0 %−0,4 % 
Svalöv12,2 %+0,1 % 
Svedala11,4 %−0,9 % 
Tomelilla16,7 %−1,5 % 
Trelleborg16,8 %−1,1 % 
Vellinge7,8 %+0,8 % 
Ystad14,9 %−1,7 % 
Ängelholm12,7 %−1,6 % 
Åstorp17,7 %−2,3 % 
Örkelljunga15,7 %+0,9 % 
Östra Göinge25,8 %−4,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,9 %+0,9 % 
Bromölla15,5 %+0,9 % 
Burlöv11,3 %−2,5 % 
Båstad5,9 %+1,3 % 
Eslöv9,3 %−2,5 % 
Helsingborg10,9 %+0,6 % 
Hässleholm11,1 %−1,4 % 
Höganäs7,0 %−0,9 % 
Hörby7,6 %−2,1 % 
Höör6,7 %−1,8 % 
Klippan9,5 %+0,9 % 
Kristianstad11,4 %−1,3 % 
Kävlinge7,8 %−0,4 % 
Landskrona11,1 %−0,1 % 
Lomma5,1 %+0,3 % 
Lund4,3 %−1,1 % 
Malmö11,4 %−2,0 % 
Osby11,7 %+1,6 % 
Perstorp12,7 %−0,1 % 
Simrishamn7,8 %+0,4 % 
Sjöbo8,7 %+0,4 % 
Skurup9,2 %−1,3 % 
Staffanstorp8,5 %−0,3 % 
Svalöv8,2 %−3,2 % 
Svedala7,3 %−1,9 % 
Tomelilla10,9 %+2,4 % 
Trelleborg9,2 %−0,2 % 
Vellinge4,6 %+0,3 % 
Ystad6,5 %−0,7 % 
Ängelholm6,8 %+0,2 % 
Åstorp14,0 %+0,5 % 
Örkelljunga5,9 %−1,2 % 
Östra Göinge15,7 %−0,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.