Efter 23 månaders nedgång: nu stiger arbetslösheten i Örkelljunga

Örkelljunga kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Örkelljunga kommun minskat, men i mars vände utvecklingen då andelen arbetslösa steg jämfört med året innan.

Under mars månad rapporterade Örkelljunga kommun en total arbetslöshet på 6,5 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,2 procentenheter). I Skåne län däremot sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 322 av 4 954 invånare i åldern 16 till 651 år i Örkelljunga kommun var inskrivna som arbetssökande (22 fler än i mars i fjol).

Även om den senaste månadens uppgång är förhållandevis liten, så innebär den ett trendbrott. Under de föregående 23 månaderna var arbetslösheten lägre än motsvarande tidpunkt året innan, men nu ser vi alltså en ökning.
Graf: Arbetslöshet i Örkelljunga kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Örkelljunga går därmed mot strömmen i förhållande till andra kommuner i Skåne län. I de flesta andra kommuner i länet går arbetslösheten nedåt. Störst är minskningen i Eslöv, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Örkelljunga alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Skåne län (6,5 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Perstorp har den högsta (12,6 procent). För att Örkelljunga skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 168 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,7 procent i Örkelljunga under mars månad, motsvarande 162 av 1 032 personer. Det är 0,9 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+26 om man räknar personer). Den senaste månadens uppgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit lägre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,2 procentenheter i Örkelljunga. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Örkelljunga kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Örkelljunga som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Örkelljunga så minskar den i Skåne. Jämfört med mars förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 1,8 procentenheter (till 18,7 procent). Trots den senaste uppgången har Örkelljunga med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Skåne.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Örkelljunga kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Till skillnad från den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,2 procentenheter). I mars var 5,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 30 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Örkelljunga sjunkit nio månader i följd (ner från 6,2 procent i juni 2022 till 5,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Örkelljunga kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Örkelljunga lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Örkelljunga kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

59 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 59 arbetsplatsannonser i Örkelljunga kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 190 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Örkelljunga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.737
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering626
Restaurang- och köksbiträden m.fl.225
Svetsare och gasskärare621
Personliga assistenter620
Maskinoperatörer, mejeri214
Truckförare414
Maskinoperatörer, plastindustri15
Grundutbildade sjuksköterskor44
Grundskollärare33

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Örkelljunga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
ÖrkelljungaSkåne länHela landet
Hela arbetskraften6,5 %+0,2 % 8,4 %−0,5 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda15,7 %+0,9 % 18,7 %−1,8 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar5,9 %−1,2 % 9,5 %−0,9 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−0,1 % 
Bromölla8,4 %−0,5 % 
Burlöv10,4 %−0,4 % 
Båstad5,0 %±0,0 % 
Eslöv7,2 %−1,2 % 
Helsingborg10,1 %−0,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,3 % 
Höganäs4,7 %−0,6 % 
Hörby5,3 %−0,6 % 
Höör4,8 %−0,3 % 
Klippan7,0 %−0,5 % 
Kristianstad9,3 %−0,5 % 
Kävlinge4,2 %−0,3 % 
Landskrona9,6 %−0,6 % 
Lomma3,1 %−0,1 % 
Lund5,7 %−0,6 % 
Malmö11,8 %−1,0 % 
Osby7,7 %+0,2 % 
Perstorp12,6 %+0,1 % 
Simrishamn5,9 %±0,0 % 
Sjöbo5,4 %−0,3 % 
Skurup6,5 %−0,1 % 
Staffanstorp4,6 %−0,2 % 
Svalöv5,7 %−0,3 % 
Svedala4,5 %−0,5 % 
Tomelilla6,8 %−0,3 % 
Trelleborg7,5 %−0,3 % 
Vellinge3,2 %−0,2 % 
Ystad5,0 %−0,4 % 
Ängelholm4,9 %−0,2 % 
Åstorp9,6 %−0,5 % 
Örkelljunga6,5 %+0,2 % 
Östra Göinge10,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv16,7 %−1,1 % 
Bromölla22,3 %−1,8 % 
Burlöv16,2 %−1,3 % 
Båstad12,5 %−1,0 % 
Eslöv16,4 %−3,8 % 
Helsingborg20,4 %−1,2 % 
Hässleholm21,3 %−1,3 % 
Höganäs12,4 %−0,7 % 
Hörby14,7 %−1,1 % 
Höör11,2 %−1,0 % 
Klippan14,3 %−2,3 % 
Kristianstad24,6 %−2,0 % 
Kävlinge13,6 %−0,8 % 
Landskrona18,0 %−1,3 % 
Lomma11,5 %−0,2 % 
Lund13,5 %−1,7 % 
Malmö20,8 %−2,4 % 
Osby21,1 %±0,0 % 
Perstorp26,6 %−1,7 % 
Simrishamn14,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,9 %−0,9 % 
Skurup14,9 %−1,8 % 
Staffanstorp10,0 %−0,4 % 
Svalöv12,2 %+0,1 % 
Svedala11,4 %−0,9 % 
Tomelilla16,7 %−1,5 % 
Trelleborg16,8 %−1,1 % 
Vellinge7,8 %+0,8 % 
Ystad14,9 %−1,7 % 
Ängelholm12,7 %−1,6 % 
Åstorp17,7 %−2,3 % 
Örkelljunga15,7 %+0,9 % 
Östra Göinge25,8 %−4,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,9 %+0,9 % 
Bromölla15,5 %+0,9 % 
Burlöv11,3 %−2,5 % 
Båstad5,9 %+1,3 % 
Eslöv9,3 %−2,5 % 
Helsingborg10,9 %+0,6 % 
Hässleholm11,1 %−1,4 % 
Höganäs7,0 %−0,9 % 
Hörby7,6 %−2,1 % 
Höör6,7 %−1,8 % 
Klippan9,5 %+0,9 % 
Kristianstad11,4 %−1,3 % 
Kävlinge7,8 %−0,4 % 
Landskrona11,1 %−0,1 % 
Lomma5,1 %+0,3 % 
Lund4,3 %−1,1 % 
Malmö11,4 %−2,0 % 
Osby11,7 %+1,6 % 
Perstorp12,7 %−0,1 % 
Simrishamn7,8 %+0,4 % 
Sjöbo8,7 %+0,4 % 
Skurup9,2 %−1,3 % 
Staffanstorp8,5 %−0,3 % 
Svalöv8,2 %−3,2 % 
Svedala7,3 %−1,9 % 
Tomelilla10,9 %+2,4 % 
Trelleborg9,2 %−0,2 % 
Vellinge4,6 %+0,3 % 
Ystad6,5 %−0,7 % 
Ängelholm6,8 %+0,2 % 
Åstorp14,0 %+0,5 % 
Örkelljunga5,9 %−1,2 % 
Östra Göinge15,7 %−0,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.