Lägsta arbetslösheten på 14 år i Landskrona

Landskrona kommun Arbetslöshet
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Landskrona kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan december 2008.

Under mars månad rapporterade Landskrona kommun en total arbetslöshet på 9,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 2 116 av 22 042 invånare i åldern 16 till 651 år i Landskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (67 färre än i mars i fjol).

Det är 23:e månaden i följd som arbetslösheten i Landskrona är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 12,2 till 9,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan december 2008.

Graf: Arbetslöshet i Landskrona kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Landskrona är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 28 av 33 kommuner. Störst är minskningen i Eslöv, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Landskrona alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (9,6 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Perstorp har den högsta (12,6 procent). För att Landskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 1 433 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,0 procent i Landskrona under mars månad, motsvarande 1 295 av 7 194 personer. Det är 1,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−30 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 23,0 till 18,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,4 procentenheter i Landskrona. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Landskrona kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Landskrona om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker något

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,1 procentenheter). I mars var 11,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 235 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sex personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Landskrona sjunkit 22 månader i följd (ner från 13,0 procent i maj 2021 till 11,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Landskrona kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Landskrona högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Landskrona kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

256 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 256 arbetsplatsannonser i Landskrona kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 460 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Landskrona kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare1252
Lager- och terminalpersonal832
Vårdare, boendestödjare326
Grundutbildade sjuksköterskor1025
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering716*
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter714
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete614
Personliga assistenter914
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer512
Grundskollärare1011

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Landskrona kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
LandskronaSkåne länHela landet
Hela arbetskraften9,6 %−0,6 % 8,4 %−0,5 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda18,0 %−1,3 % 18,7 %−1,8 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar11,1 %−0,1 % 9,5 %−0,9 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−0,1 % 
Bromölla8,4 %−0,5 % 
Burlöv10,4 %−0,4 % 
Båstad5,0 %±0,0 % 
Eslöv7,2 %−1,2 % 
Helsingborg10,1 %−0,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,3 % 
Höganäs4,7 %−0,6 % 
Hörby5,3 %−0,6 % 
Höör4,8 %−0,3 % 
Klippan7,0 %−0,5 % 
Kristianstad9,3 %−0,5 % 
Kävlinge4,2 %−0,3 % 
Landskrona9,6 %−0,6 % 
Lomma3,1 %−0,1 % 
Lund5,7 %−0,6 % 
Malmö11,8 %−1,0 % 
Osby7,7 %+0,2 % 
Perstorp12,6 %+0,1 % 
Simrishamn5,9 %±0,0 % 
Sjöbo5,4 %−0,3 % 
Skurup6,5 %−0,1 % 
Staffanstorp4,6 %−0,2 % 
Svalöv5,7 %−0,3 % 
Svedala4,5 %−0,5 % 
Tomelilla6,8 %−0,3 % 
Trelleborg7,5 %−0,3 % 
Vellinge3,2 %−0,2 % 
Ystad5,0 %−0,4 % 
Ängelholm4,9 %−0,2 % 
Åstorp9,6 %−0,5 % 
Örkelljunga6,5 %+0,2 % 
Östra Göinge10,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv16,7 %−1,1 % 
Bromölla22,3 %−1,8 % 
Burlöv16,2 %−1,3 % 
Båstad12,5 %−1,0 % 
Eslöv16,4 %−3,8 % 
Helsingborg20,4 %−1,2 % 
Hässleholm21,3 %−1,3 % 
Höganäs12,4 %−0,7 % 
Hörby14,7 %−1,1 % 
Höör11,2 %−1,0 % 
Klippan14,3 %−2,3 % 
Kristianstad24,6 %−2,0 % 
Kävlinge13,6 %−0,8 % 
Landskrona18,0 %−1,3 % 
Lomma11,5 %−0,2 % 
Lund13,5 %−1,7 % 
Malmö20,8 %−2,4 % 
Osby21,1 %±0,0 % 
Perstorp26,6 %−1,7 % 
Simrishamn14,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,9 %−0,9 % 
Skurup14,9 %−1,8 % 
Staffanstorp10,0 %−0,4 % 
Svalöv12,2 %+0,1 % 
Svedala11,4 %−0,9 % 
Tomelilla16,7 %−1,5 % 
Trelleborg16,8 %−1,1 % 
Vellinge7,8 %+0,8 % 
Ystad14,9 %−1,7 % 
Ängelholm12,7 %−1,6 % 
Åstorp17,7 %−2,3 % 
Örkelljunga15,7 %+0,9 % 
Östra Göinge25,8 %−4,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,9 %+0,9 % 
Bromölla15,5 %+0,9 % 
Burlöv11,3 %−2,5 % 
Båstad5,9 %+1,3 % 
Eslöv9,3 %−2,5 % 
Helsingborg10,9 %+0,6 % 
Hässleholm11,1 %−1,4 % 
Höganäs7,0 %−0,9 % 
Hörby7,6 %−2,1 % 
Höör6,7 %−1,8 % 
Klippan9,5 %+0,9 % 
Kristianstad11,4 %−1,3 % 
Kävlinge7,8 %−0,4 % 
Landskrona11,1 %−0,1 % 
Lomma5,1 %+0,3 % 
Lund4,3 %−1,1 % 
Malmö11,4 %−2,0 % 
Osby11,7 %+1,6 % 
Perstorp12,7 %−0,1 % 
Simrishamn7,8 %+0,4 % 
Sjöbo8,7 %+0,4 % 
Skurup9,2 %−1,3 % 
Staffanstorp8,5 %−0,3 % 
Svalöv8,2 %−3,2 % 
Svedala7,3 %−1,9 % 
Tomelilla10,9 %+2,4 % 
Trelleborg9,2 %−0,2 % 
Vellinge4,6 %+0,3 % 
Ystad6,5 %−0,7 % 
Ängelholm6,8 %+0,2 % 
Åstorp14,0 %+0,5 % 
Örkelljunga5,9 %−1,2 % 
Östra Göinge15,7 %−0,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.