Arbetslösheten sjunker för 24:e månaden i följd i Vellinge

Vellinge kommun Arbetslöshet
En person söker i Platsbanken
Martin Olsson, Newsworthy

Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Vellinge kommun minskat. I mars fortsatte den utvecklingen.

Under mars månad rapporterade Vellinge kommun en total arbetslöshet på 3,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 546 av 17 063 invånare i åldern 16 till 651 år i Vellinge kommun var inskrivna som arbetssökande (17 färre än i mars i fjol).

Det är 24:e månaden i följd som arbetslösheten i Vellinge är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 4,9 till 3,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vellinge kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Vellinge är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i 28 av 33 kommuner. Störst är minskningen i Eslöv, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Vellinge hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (3,2 procent i kommunen, jämfört med 8,4 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Perstorp har den högsta (12,6 procent). För att Vellinge skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Lomma skulle 17 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−0,6 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 270 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Perstorp är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,6 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,3 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 7,8 procent i Vellinge under mars månad, motsvarande 134 av 1 718 personer. Det är 0,8 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+27 om man räknar personer).

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 4,6 procentenheter i Vellinge. Det är en större skillnad än för ett år sedan (+1,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vellinge kommun
Ladda ner i fler format

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Vellinge som i andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Vellinge så minskar den i Skåne. Jämfört med mars förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 1,8 procentenheter (till 18,7 procent). Trots den senaste uppgången har Vellinge med andra ord fortfarande lägre arbetslöshet bland utlandsfödda än Skåne.

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Vellinge kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

Ungdomsarbetslöshet ökar

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,3 procentenheter). I mars var 4,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 64 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med elva personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vellinge kommun
Ladda ner i fler format

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Vellinge lägre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vellinge kommun och Skåne län
Ladda ner i fler format

104 annonser om lediga jobb just nu

Den 13 april fanns det sammanlagt 104 arbetsplatsannonser i Vellinge kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 120 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkesgrupperna med flest lediga jobb.

Yrkesgrupperna med flest annonserade jobb i Vellinge kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter1720
Taxiförare m.fl.110
Grundskollärare78
Städare46
Fritidspedagoger44
Övrig hemservicepersonal m.fl.44
Butikssäljare, dagligvaror44
Tryckare14
Arbetsförmedlare33
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.33

Källa: Arbetsförmedlingens Platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 13 april av utannonserade jobb där Vellinge kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
VellingeSkåne länHela landet
Hela arbetskraften3,2 %−0,2 % 8,4 %−0,5 % 6,4 %−0,6 % 
Bland utlandsfödda7,8 %+0,8 % 18,7 %−1,8 % 15,6 %−1,6 % 
Bland ungdomar4,6 %+0,3 % 9,5 %−0,9 % 7,4 %−1,2 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv8,7 %−0,1 % 
Bromölla8,4 %−0,5 % 
Burlöv10,4 %−0,4 % 
Båstad5,0 %±0,0 % 
Eslöv7,2 %−1,2 % 
Helsingborg10,1 %−0,2 % 
Hässleholm8,7 %−0,3 % 
Höganäs4,7 %−0,6 % 
Hörby5,3 %−0,6 % 
Höör4,8 %−0,3 % 
Klippan7,0 %−0,5 % 
Kristianstad9,3 %−0,5 % 
Kävlinge4,2 %−0,3 % 
Landskrona9,6 %−0,6 % 
Lomma3,1 %−0,1 % 
Lund5,7 %−0,6 % 
Malmö11,8 %−1,0 % 
Osby7,7 %+0,2 % 
Perstorp12,6 %+0,1 % 
Simrishamn5,9 %±0,0 % 
Sjöbo5,4 %−0,3 % 
Skurup6,5 %−0,1 % 
Staffanstorp4,6 %−0,2 % 
Svalöv5,7 %−0,3 % 
Svedala4,5 %−0,5 % 
Tomelilla6,8 %−0,3 % 
Trelleborg7,5 %−0,3 % 
Vellinge3,2 %−0,2 % 
Ystad5,0 %−0,4 % 
Ängelholm4,9 %−0,2 % 
Åstorp9,6 %−0,5 % 
Örkelljunga6,5 %+0,2 % 
Östra Göinge10,0 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv16,7 %−1,1 % 
Bromölla22,3 %−1,8 % 
Burlöv16,2 %−1,3 % 
Båstad12,5 %−1,0 % 
Eslöv16,4 %−3,8 % 
Helsingborg20,4 %−1,2 % 
Hässleholm21,3 %−1,3 % 
Höganäs12,4 %−0,7 % 
Hörby14,7 %−1,1 % 
Höör11,2 %−1,0 % 
Klippan14,3 %−2,3 % 
Kristianstad24,6 %−2,0 % 
Kävlinge13,6 %−0,8 % 
Landskrona18,0 %−1,3 % 
Lomma11,5 %−0,2 % 
Lund13,5 %−1,7 % 
Malmö20,8 %−2,4 % 
Osby21,1 %±0,0 % 
Perstorp26,6 %−1,7 % 
Simrishamn14,5 %−0,7 % 
Sjöbo12,9 %−0,9 % 
Skurup14,9 %−1,8 % 
Staffanstorp10,0 %−0,4 % 
Svalöv12,2 %+0,1 % 
Svedala11,4 %−0,9 % 
Tomelilla16,7 %−1,5 % 
Trelleborg16,8 %−1,1 % 
Vellinge7,8 %+0,8 % 
Ystad14,9 %−1,7 % 
Ängelholm12,7 %−1,6 % 
Åstorp17,7 %−2,3 % 
Örkelljunga15,7 %+0,9 % 
Östra Göinge25,8 %−4,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjuv12,9 %+0,9 % 
Bromölla15,5 %+0,9 % 
Burlöv11,3 %−2,5 % 
Båstad5,9 %+1,3 % 
Eslöv9,3 %−2,5 % 
Helsingborg10,9 %+0,6 % 
Hässleholm11,1 %−1,4 % 
Höganäs7,0 %−0,9 % 
Hörby7,6 %−2,1 % 
Höör6,7 %−1,8 % 
Klippan9,5 %+0,9 % 
Kristianstad11,4 %−1,3 % 
Kävlinge7,8 %−0,4 % 
Landskrona11,1 %−0,1 % 
Lomma5,1 %+0,3 % 
Lund4,3 %−1,1 % 
Malmö11,4 %−2,0 % 
Osby11,7 %+1,6 % 
Perstorp12,7 %−0,1 % 
Simrishamn7,8 %+0,4 % 
Sjöbo8,7 %+0,4 % 
Skurup9,2 %−1,3 % 
Staffanstorp8,5 %−0,3 % 
Svalöv8,2 %−3,2 % 
Svedala7,3 %−1,9 % 
Tomelilla10,9 %+2,4 % 
Trelleborg9,2 %−0,2 % 
Vellinge4,6 %+0,3 % 
Ystad6,5 %−0,7 % 
Ängelholm6,8 %+0,2 % 
Åstorp14,0 %+0,5 % 
Örkelljunga5,9 %−1,2 % 
Östra Göinge15,7 %−0,7 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.