Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Svalövs kommun.

Arbetslösheten minskar i Svalöv

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Svalövs kommun. I Skåne däremot minskar arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Svalöv