Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Boden

Bodens kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Bodens kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Bodens kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Bodens kommun med 1,8 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 17,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under februari månad rapporterade Boden en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sex av 94 invånare i åldern 16 till 64 år i Bodens kommun var inskrivna som arbetssökande (1 041 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Boden är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Bodens kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Boden är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Boden alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Norrbottens län (6,4 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Arjeplog har den lägsta arbetslösheten i länet (2,5 procent), medan Haparanda har den högsta (10,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,8 procent i Boden under februari månad, motsvarande 18 av 101 personer. Det är 1,8 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−327 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,9 till 17,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,4 procentenheter i Boden. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bodens kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Boden om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I februari var 8,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande nio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 171 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Boden sjunkit elva månader i följd (ner från 11,5 procent i mars 2021 till 8,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bodens kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Boden högre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bodens kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

142 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 142 arbetsplatsannonser i Bodens kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 290 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Bodens kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering846
Personliga assistenter1236
Grundutbildade sjuksköterskor817
Soldater m.fl.213*
Anestesisjuksköterskor212
Telefonförsäljare m.fl.110
Restaurang- och köksbiträden m.fl.48
Hovmästare och servitörer28
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.26
Övriga kontorsassistenter och sekreterare26

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Bodens kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
BodenNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,4 %−1,1 % 5,4 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,8 %−1,8 % 13,6 %−3,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,8 %−2,7 % 7,4 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog2,5 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,0 %−2,0 % 
Boden6,4 %−1,1 % 
Gällivare3,6 %−0,8 % 
Haparanda10,1 %−1,9 % 
Jokkmokk4,2 %−1,0 % 
Kalix5,9 %−1,4 % 
Kiruna3,1 %−1,4 % 
Luleå5,7 %−1,6 % 
Pajala4,2 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−1,4 % 
Älvsbyn6,8 %−2,6 % 
Överkalix6,5 %−1,5 % 
Övertorneå6,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur18,0 %−6,1 % 
Boden17,8 %−1,8 % 
Gällivare10,2 %−2,3 % 
Haparanda12,7 %−1,7 % 
Jokkmokk13,3 %−0,9 % 
Kalix14,3 %−1,2 % 
Kiruna8,0 %−4,9 % 
Luleå14,4 %−2,9 % 
Pajala7,2 %−7,3 % 
Piteå14,9 %−2,2 % 
Älvsbyn18,4 %−6,5 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå11,3 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog3,7 %+0,1 % 
Arvidsjaur11,0 %−2,0 % 
Boden8,8 %−2,7 % 
Gällivare4,5 %−3,0 % 
Haparanda15,1 %−2,4 % 
Jokkmokk7,7 %−1,4 % 
Kalix7,7 %−4,5 % 
Kiruna4,3 %−3,4 % 
Luleå7,1 %−3,2 % 
Pajala5,3 %−4,0 % 
Piteå7,7 %−3,2 % 
Älvsbyn8,9 %−5,6 % 
Överkalix7,9 %−3,0 % 
Övertorneå9,4 %−6,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.