Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Bodens kommun.

Arbetslösheten minskar i Boden

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Bodens kommun. Även i hela Norrbotten sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Boden