Arbetslösheten i Gällivare faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Norrbotten

Gällivare kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Gällivare kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Norrbottens län såg en minskande arbetslöshet i februari. Så även i Gällivare, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under februari månad rapporterade Gällivare en total arbetslöshet på 3,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Norrbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fyra av 111 invånare i åldern 16 till 64 år i Gällivare kommun var inskrivna som arbetssökande (388 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Gällivare är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Gällivare kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Gällivare är inte den enda kommunen i Norrbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Pajala och Älvsbyn där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Gällivare hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Norrbottens län och nu växer klyftan (3,6 procent i kommunen, jämfört med 5,4 procent i hela länet). Arjeplog har den lägsta arbetslösheten i länet (2,5 procent), medan Haparanda har den högsta (10,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,2 procent i Gällivare under februari månad, motsvarande tio av 98 personer. Det är 2,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−126 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 12,0 till 10,2 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,6 procentenheter i Gällivare. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gällivare kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Gällivare om man jämför med andra kommuner i Norrbotten. Haparanda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Jokkmokk har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3 procentenheter). I februari var 4,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 62 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Gällivare sjunkit 16 månader i följd (ner från 8,3 procent i oktober 2020 till 4,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gällivare kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gällivare lägre än i Norrbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gällivare kommun och Norrbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

198 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 198 arbetsplatsannonser i Gällivare kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 340 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Gällivare kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3150
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer1025*
Grundskollärare120
Gruv- och stenbrottsarbetare219
Anläggningsarbetare115
Butikssäljare, dagligvaror914
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning1214
Barnskötare211
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering510
Städare38

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Gällivare kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
GällivareNorrbottens länHela landet
Hela arbetskraften3,6 %−0,8 % 5,4 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda10,2 %−2,3 % 13,6 %−3,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,5 %−3,0 % 7,4 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog2,5 %−2,3 % 
Arvidsjaur6,0 %−2,0 % 
Boden6,4 %−1,1 % 
Gällivare3,6 %−0,8 % 
Haparanda10,1 %−1,9 % 
Jokkmokk4,2 %−1,0 % 
Kalix5,9 %−1,4 % 
Kiruna3,1 %−1,4 % 
Luleå5,7 %−1,6 % 
Pajala4,2 %−2,6 % 
Piteå5,3 %−1,4 % 
Älvsbyn6,8 %−2,6 % 
Överkalix6,5 %−1,5 % 
Övertorneå6,8 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog6,8 %−7,0 % 
Arvidsjaur18,0 %−6,1 % 
Boden17,8 %−1,8 % 
Gällivare10,2 %−2,3 % 
Haparanda12,7 %−1,7 % 
Jokkmokk13,3 %−0,9 % 
Kalix14,3 %−1,2 % 
Kiruna8,0 %−4,9 % 
Luleå14,4 %−2,9 % 
Pajala7,2 %−7,3 % 
Piteå14,9 %−2,2 % 
Älvsbyn18,4 %−6,5 % 
Överkalix14,8 %−5,0 % 
Övertorneå11,3 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Norrbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arjeplog3,7 %+0,1 % 
Arvidsjaur11,0 %−2,0 % 
Boden8,8 %−2,7 % 
Gällivare4,5 %−3,0 % 
Haparanda15,1 %−2,4 % 
Jokkmokk7,7 %−1,4 % 
Kalix7,7 %−4,5 % 
Kiruna4,3 %−3,4 % 
Luleå7,1 %−3,2 % 
Pajala5,3 %−4,0 % 
Piteå7,7 %−3,2 % 
Älvsbyn8,9 %−5,6 % 
Överkalix7,9 %−3,0 % 
Övertorneå9,4 %−6,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.