Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på åtta år i Perstorp

Perstorps kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Perstorps kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Perstorps kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2013.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Perstorps kommun med 5,3 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 28,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under februari månad rapporterade Perstorp en total arbetslöshet på 13,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 13 av 99 invånare i åldern 16 till 64 år i Perstorps kommun var inskrivna som arbetssökande (473 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Perstorp är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 14,2 till 13,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Perstorp är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Landskrona där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Perstorp alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Skåne län (13,1 procent i kommunen, jämfört med 9,2 procent i hela länet). Perstorp har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i inte bara länet, utan även hela Sverige. Lomma har den lägsta (3,3 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,9 procent i Perstorp under februari månad, motsvarande 29 av 100 personer. Det är 5,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−294 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 34,5 till 28,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,8 procentenheter i Perstorp. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Perstorp om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−9,1 procentenheter). I februari var 12,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 62 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Perstorp sjunkit elva månader i följd (ner från 20,2 procent i mars 2021 till 12,0 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Perstorps kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Perstorp högre än i Skåne som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Perstorps kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

35 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 35 arbetsplatsannonser i Perstorps kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Perstorps kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare112
Grundutbildade sjuksköterskor36
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering26*
Truckförare36
Träarbetare, snickare m.fl.23
Socialsekreterare33
Maskinoperatörer, plastindustri13
Idrottstränare och instruktörer m.fl.22
Lastbilsförare m.fl.12
Takmontörer12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Perstorps kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
PerstorpSkåne länHela landet
Hela arbetskraften13,1 %−1,3 % 9,2 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda28,9 %−5,3 % 20,7 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,0 %−9,1 % 10,8 %−3,1 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv9,3 %−2,5 % 
Bromölla9,1 %−0,6 % 
Burlöv11,1 %−1,1 % 
Båstad5,3 %−1,9 % 
Eslöv8,5 %−1,6 % 
Helsingborg10,6 %−1,5 % 
Hässleholm9,2 %−1,4 % 
Höganäs5,5 %−1,0 % 
Hörby6,3 %−1,5 % 
Höör5,2 %−1,2 % 
Klippan8,0 %−1,5 % 
Kristianstad10,0 %−1,4 % 
Kävlinge4,7 %−1,6 % 
Landskrona10,5 %−2,6 % 
Lomma3,3 %−0,7 % 
Lund6,3 %−1,3 % 
Malmö13,1 %−2,5 % 
Osby7,7 %−1,8 % 
Perstorp13,1 %−1,3 % 
Simrishamn6,4 %−1,5 % 
Sjöbo6,1 %−0,7 % 
Skurup6,9 %−1,4 % 
Staffanstorp5,0 %−0,8 % 
Svalöv6,2 %−1,2 % 
Svedala5,2 %−0,7 % 
Tomelilla7,5 %−0,6 % 
Trelleborg8,0 %−1,1 % 
Vellinge3,6 %−1,5 % 
Ystad5,7 %−1,4 % 
Ängelholm5,5 %−1,3 % 
Åstorp10,4 %−1,0 % 
Örkelljunga6,8 %−1,4 % 
Östra Göinge11,1 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv18,8 %−2,9 % 
Bromölla25,1 %+0,4 % 
Burlöv17,7 %−0,6 % 
Båstad14,7 %−5,0 % 
Eslöv20,2 %−3,0 % 
Helsingborg21,9 %−2,3 % 
Hässleholm22,8 %−3,1 % 
Höganäs13,5 %−2,6 % 
Hörby16,7 %−2,6 % 
Höör12,1 %−3,3 % 
Klippan17,1 %−2,8 % 
Kristianstad26,7 %−2,5 % 
Kävlinge14,6 %−3,6 % 
Landskrona19,7 %−4,0 % 
Lomma11,5 %−1,7 % 
Lund15,2 %−2,1 % 
Malmö23,4 %−3,6 % 
Osby21,2 %−3,7 % 
Perstorp28,9 %−5,3 % 
Simrishamn15,4 %−5,1 % 
Sjöbo14,3 %−2,5 % 
Skurup17,0 %−4,3 % 
Staffanstorp10,6 %−2,1 % 
Svalöv12,1 %−3,1 % 
Svedala12,4 %−2,6 % 
Tomelilla19,0 %−1,3 % 
Trelleborg18,1 %−1,2 % 
Vellinge7,2 %−5,8 % 
Ystad17,0 %−3,1 % 
Ängelholm15,2 %−2,6 % 
Åstorp20,3 %−2,8 % 
Örkelljunga15,3 %−4,9 % 
Östra Göinge29,7 %−8,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv13,2 %−4,8 % 
Bromölla15,1 %−2,9 % 
Burlöv13,7 %−2,7 % 
Båstad5,6 %−5,3 % 
Eslöv11,7 %−3,3 % 
Helsingborg10,8 %−3,5 % 
Hässleholm12,8 %−2,2 % 
Höganäs8,5 %−3,0 % 
Hörby10,6 %−3,9 % 
Höör8,7 %−2,9 % 
Klippan9,1 %−6,5 % 
Kristianstad13,5 %−2,8 % 
Kävlinge8,8 %−5,0 % 
Landskrona11,6 %−3,5 % 
Lomma4,8 %−2,0 % 
Lund5,5 %−1,8 % 
Malmö13,7 %−3,4 % 
Osby10,9 %−4,3 % 
Perstorp12,0 %−9,1 % 
Simrishamn7,5 %−3,1 % 
Sjöbo9,1 %−3,5 % 
Skurup11,1 %−2,2 % 
Staffanstorp9,9 %−0,7 % 
Svalöv11,9 %−1,0 % 
Svedala9,2 %−1,6 % 
Tomelilla9,5 %−1,3 % 
Trelleborg10,0 %−3,0 % 
Vellinge4,3 %−3,5 % 
Ystad7,8 %−2,8 % 
Ängelholm7,0 %−2,8 % 
Åstorp14,3 %−1,9 % 
Örkelljunga7,1 %−4,7 % 
Östra Göinge17,3 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.