Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Svalöv

Svalövs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Svalövs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Svalövs kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Svalövs kommun med 3,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 12,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Svalöv en total arbetslöshet på 6,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Skåne län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sex av 97 invånare i åldern 16 till 64 år i Svalövs kommun var inskrivna som arbetssökande (521 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Svalöv är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Svalövs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Svalöv är inte den enda kommunen i Skåne där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Landskrona där arbetslösheten sjunker med 2,6 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Svalöv hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Skåne län och nu växer klyftan (6,2 procent i kommunen, jämfört med 9,2 procent i hela länet). Lomma har den lägsta arbetslösheten i länet (3,3 procent), medan Malmö och Perstorp har den högsta (13,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,1 procent i Svalöv under februari månad, motsvarande tolv av 99 personer. Det är 3,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−210 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan januari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,6 till 12,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,9 procentenheter i Svalöv. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Svalövs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Svalöv om man jämför med andra kommuner i Skåne. Burlöv har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Lomma har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1 procentenheter). I februari var 11,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 71 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Svalöv sjunkit nio månader i följd (ner från 11,4 procent i maj 2021 till 11,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Svalövs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Svalöv har lägre total arbetslöshet än Skåne, ligger ungdomsarbetslösheten 1,1 procentenheter högre i Svalöv.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Svalövs kommun och Skåne län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

57 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 57 arbetsplatsannonser i Svalövs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 160 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Svalövs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare245
Handpaketerare och andra fabriksarbetare220
Vårdbiträden216
Företagssäljare416
Grundutbildade sjuksköterskor59
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering36*
Bärplockare och plantörer m.fl.15
Ramppersonal, flyttkarlar och varupåfyllare m.fl.15
Restaurang- och köksbiträden m.fl.24
Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m.23

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Svalövs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
SvalövSkåne länHela landet
Hela arbetskraften6,2 %−1,2 % 9,2 %−1,7 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda12,1 %−3,1 % 20,7 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar11,9 %−1,0 % 10,8 %−3,1 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv9,3 %−2,5 % 
Bromölla9,1 %−0,6 % 
Burlöv11,1 %−1,1 % 
Båstad5,3 %−1,9 % 
Eslöv8,5 %−1,6 % 
Helsingborg10,6 %−1,5 % 
Hässleholm9,2 %−1,4 % 
Höganäs5,5 %−1,0 % 
Hörby6,3 %−1,5 % 
Höör5,2 %−1,2 % 
Klippan8,0 %−1,5 % 
Kristianstad10,0 %−1,4 % 
Kävlinge4,7 %−1,6 % 
Landskrona10,5 %−2,6 % 
Lomma3,3 %−0,7 % 
Lund6,3 %−1,3 % 
Malmö13,1 %−2,5 % 
Osby7,7 %−1,8 % 
Perstorp13,1 %−1,3 % 
Simrishamn6,4 %−1,5 % 
Sjöbo6,1 %−0,7 % 
Skurup6,9 %−1,4 % 
Staffanstorp5,0 %−0,8 % 
Svalöv6,2 %−1,2 % 
Svedala5,2 %−0,7 % 
Tomelilla7,5 %−0,6 % 
Trelleborg8,0 %−1,1 % 
Vellinge3,6 %−1,5 % 
Ystad5,7 %−1,4 % 
Ängelholm5,5 %−1,3 % 
Åstorp10,4 %−1,0 % 
Örkelljunga6,8 %−1,4 % 
Östra Göinge11,1 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv18,8 %−2,9 % 
Bromölla25,1 %+0,4 % 
Burlöv17,7 %−0,6 % 
Båstad14,7 %−5,0 % 
Eslöv20,2 %−3,0 % 
Helsingborg21,9 %−2,3 % 
Hässleholm22,8 %−3,1 % 
Höganäs13,5 %−2,6 % 
Hörby16,7 %−2,6 % 
Höör12,1 %−3,3 % 
Klippan17,1 %−2,8 % 
Kristianstad26,7 %−2,5 % 
Kävlinge14,6 %−3,6 % 
Landskrona19,7 %−4,0 % 
Lomma11,5 %−1,7 % 
Lund15,2 %−2,1 % 
Malmö23,4 %−3,6 % 
Osby21,2 %−3,7 % 
Perstorp28,9 %−5,3 % 
Simrishamn15,4 %−5,1 % 
Sjöbo14,3 %−2,5 % 
Skurup17,0 %−4,3 % 
Staffanstorp10,6 %−2,1 % 
Svalöv12,1 %−3,1 % 
Svedala12,4 %−2,6 % 
Tomelilla19,0 %−1,3 % 
Trelleborg18,1 %−1,2 % 
Vellinge7,2 %−5,8 % 
Ystad17,0 %−3,1 % 
Ängelholm15,2 %−2,6 % 
Åstorp20,3 %−2,8 % 
Örkelljunga15,3 %−4,9 % 
Östra Göinge29,7 %−8,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Skåne län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjuv13,2 %−4,8 % 
Bromölla15,1 %−2,9 % 
Burlöv13,7 %−2,7 % 
Båstad5,6 %−5,3 % 
Eslöv11,7 %−3,3 % 
Helsingborg10,8 %−3,5 % 
Hässleholm12,8 %−2,2 % 
Höganäs8,5 %−3,0 % 
Hörby10,6 %−3,9 % 
Höör8,7 %−2,9 % 
Klippan9,1 %−6,5 % 
Kristianstad13,5 %−2,8 % 
Kävlinge8,8 %−5,0 % 
Landskrona11,6 %−3,5 % 
Lomma4,8 %−2,0 % 
Lund5,5 %−1,8 % 
Malmö13,7 %−3,4 % 
Osby10,9 %−4,3 % 
Perstorp12,0 %−9,1 % 
Simrishamn7,5 %−3,1 % 
Sjöbo9,1 %−3,5 % 
Skurup11,1 %−2,2 % 
Staffanstorp9,9 %−0,7 % 
Svalöv11,9 %−1,0 % 
Svedala9,2 %−1,6 % 
Tomelilla9,5 %−1,3 % 
Trelleborg10,0 %−3,0 % 
Vellinge4,3 %−3,5 % 
Ystad7,8 %−2,8 % 
Ängelholm7,0 %−2,8 % 
Åstorp14,3 %−1,9 % 
Örkelljunga7,1 %−4,7 % 
Östra Göinge17,3 %−4,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.